Under hele anlægsprocessen vil der altid være ét spor farbart i hver retning.

Til tider vil det være nødvendigt at afspærre cykelstien i den ene side af Viborgvej, hvor der i stedet etableres en dobbeltrettet cykelsti i den anden side. Men overordnet forventer vi, at stiforbindelserne i området kan opretholdes med enkelte omvejskørsler.