Nyeste opdatering på projektet

Status på udvidelsen af Viborgvej
Udvidelsen af Viborgvej er nået til anlægsfase 3 i etape 4, hvilket betyder, at der nu arbejdes på nordsiden af Viborgvej – nærmere bestemt mellem Tilst Vestervej og Tilst Skolevej.

Det betyder, at trafikken kører på den nye vejudvidelse. Cyklister skal være opmærksomme på, at cykelstien på den nordlige side er opbrudt. Derudover laves midterhellen, når arbejdet med nordsiden er færdiggjort.

Arbejdet med udvidelsen af et regnvandsbassin overfor Bilka, som indgår i projektets 3. etape, er også i gang.

Arbejdet på etape 4 forventes at være afsluttet i juni 2022.

Tidligere opdateringer på projektet

Forberedende arbejde inden udbygning til fire spor på strækningen Sommervej til Havkærvej
Det forberedende arbejde med renovering af eksisterende ledninger forventes påbegyndt i uge 32. Renoveringsarbejderne vil foregå langs den nordlige side af Viborgvej på strækningen mellem Sommervej og Havkærvej. Trafikken vil fortsat opretholdes i to – men smallere spor. Dele af arbejderne vil udføres som natarbejde.

Renovering af ledningerne udføres for at forberede samt lette trafikafviklingen og anlægsarbejderne når den senere planlagte udvidelsen af Viborgvej fra to spor til fire spor på samme strækning skal igangsættes.

Opstart på udvidelsesarbejdet fra to til fire spor på strækningen fra Tilst Vestervej til Havkærvej
Projektet er sendt i udbud og vi forventer at have fundet en entreprenør til de første to udvidelsesetaper primo september.

Ultimo september forventes arbejderne i marken at blive synlige. Arbejder vil foregå ved siden af den eksisterende Viborgvej, som fortsat vil afvikle trafikken under udvidelsesarbejderne.

Projektets arbejder omfatter i korte træk: etablering af to nye spor, forlængelse af eksisterende stitunneler, forlægning af adgangsveje og etablering af regnvandsbassiner. Arbejderne søges udført med færrest mulige gener for berørte borgere og den daglige trafik på Viborgvej.