Giber Ringvej, også kendt under projektnavnet Bering-Beder Vejen, vil i alt blive ca. 12 km lang, og den skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus. Den nye ringvej skal aflaste de øvrige veje og fordele trafikken bedre, og så vil den komme til at spille en vigtig rolle for de fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.