Banegårdskvarteret skal udvikles, så det bliver et mere attraktivt sted at færdes og opholde sig.

På baggrund af en række borgermøder, workshops, byvandringer mv. har Aarhus Kommune formuleret en overordnet vision og forslag til helhedsplan for området omkring Aarhus H. Visionen indeholder en række overordnede principper, der skal hjælpe med at prioritere pladsen og sikre, at vi i fællesskab udvikler en levende og attraktiv by i helhedsplanlægningen for området.

Læs mere om den overordnede vision nedenfor.

Her kan du læse forslaget til Helhedsplan for Banegårdskvarteret.

Helhedsplan for Banegårdskvarteret ventes endelig vedtaget i efteråret 2021.

 

 

Visionen indeholder en række overordnede principper for helhedsplanlægningen af området.

Vision for Banegårdskvarteret

Banegårdskvarteret er hjertet i byens pulserende centrum. Kvarteret er en vigtig indgangsport til Aarhus, som dagligt byder tusindvis af mennesker velkommen til byens kultur-, handels- og byliv.

Det er først og fremmest en bydel for mennesker. En god by for alle - unge, seniorer, børn og voksne.

Banegårdskvarteret er en tæt by og et urbant kraftcenter med mange funktioner, tilbud, boliger og arbejdspladser. Det er her omstillingen af Aarhus til storby er særlig tydelig. 

Her er attraktive byrum og bæredygtige rammer for byliv, og den sparsomme plads forener funktionel kvalitet med gode opholdssteder i grønne og attraktive omgivelser. Her viser Aarhus, at vi går forrest i den grønne omstilling.

Området omkring Aarhus H er det vigtigste knudepunkt for den kollektive trafik i byen. Pladser og gaderum fremmer derfor gang, fysisk bevægelse og tilgængelighed for alle. Særligt i de områder, hvor der færdes mange mennesker, er fodgængere og den kollektive trafik prioriteret, f.eks. på Banegårdspladsen og Park Allé.

Banegårdskvarteret er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med en særlig karakter og skala. Her indgår det nye i respektfuld sammenhæng med historiske og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

På baggrund af visionen for Banegårdskvarteret har Aarhus Kommune udarbejdet et mobilitets-hierarki og en række overordnet principper for den fremtidig mobilitet i Banegårdskvarteret. Disse principper blev vedtaget af Byrådet før sommerferien 2020.

Mobilitetsprincipperne skal indgå i udarbejdelse af helhedsplanen for Banegårdskvarteret. Byrådet har eksempelvis peget på, at en ny busterminal skal placeres øst for Aarhus H.

Du kan læse mere om dette i materialet fra byrådsbehandlingen.

Et konsortium bestående af DSB Ejendomsudvikling A/S, MT Højgaard A/S, PensionDanmark Ejendomme Holding K/S og Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde et skitseforslag for et muligt overdækningsprojekt for Banegraven.

Konsortiets skitseprojekt kan findes på banekvarteret.dk.

Byrådet gav i 2019 mulighed for at afsøge mulighederne for at bygge by over banegraven. Aarhus Kommune har i september 2020 igangsat udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg, der skal muliggøre et overdækningsprojekt.

Du kan læse mere om processen for overdækningsprojekt over Banegraven her. 

Tryk på billedet for at se større version.

 

Her finder du det katalog, der er blevet udarbejdet på baggrund af aarhusianernes pointer, synspunkter og ønsker fra den offentlige dialog i foråret 2019.

Du kan læse kataloget her

Torsdag den 31. oktober 2019 var der mulighed for at høre fem internationalt anerkendte eksperter tale om den nyeste viden og tendenser indenfor mobilitet og byudvikling. Eksperterne deltog også i en paneldebat, hvor de gav deres bud på udviklingen af det nye Banegårdskvarter.

På konferencen var der oplæg og paneldebat ved:

 • Caroline Bos (NL), Co-founder and Principal Urban Planner of UNStudio
  Du kan se Caroline Bos' Power Point-præsentation via dette link.
 • Sadie Morgan (UK), Director, dRMM
  Du kan se Sadie Morgans Power Point præsentation via dette link.
 • Philipp Rode (DE), Executive Director of LSE Cities and Associate Professorial Research Fellow at LSE
  Du kan se Philip Rodes Power Point præsentation via dette link.
 • Dan Stubbergaard (DK), stifter og indehaver af arkitektfirmaet COBE
  Du kan se Dan Stubbergaards Power Point præsentation via dette link.
 • Tom Nielsen (DK), professor AARCH
  Du kan se Tom Nielsens Power Point præsentation via dette link.
 • Paneldebatten
 • Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek

 

Se det detaljerede program for arrangementet her

Banegårdskvarteret skal udvikles, så det bliver et mere attraktivt sted at færdes og opholde sig. Men hvad skal det være for et område? Hvilke funktioner drømmer vi om? Hvilken slags by vil vi gerne have?

I kommentarfeltet herunder kan du skrive, hvad du har af ønsker og drømme for området.


Du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her.

Udsendte nyhedsbreve

Nyhedsbrev udsendt d. 07.05. 2021

Nyhedsbrev udsendt d. 28.09. 2020

Nyhedsbrev udsendt d. 30.09.2019 

 

Tilmeld nyhedsbrev


Nyhederne indeholder invitationer og aktuelt stof om visionsprocessen for Banegårdskvarteret. Vi bruger kun dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrev, og sletter dem, hvis du framelder dig, eller hvis vi ophører med at udsende nyheder på det område, du er tilmeldt. Du kan afmelde dig nyhederne via linket "Afmeld nyhedsbrev", som du finder i bunden af nyhedsbrevet. Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger her