Kommunerne i Østjylland har en fælles vision om et effektivt kollektivt trafiksystem. Bustrafikken blev omlagt i 2011, med effektive A-buslinjer og letbanens etape 1, som nu er i drift.

Letbaner giver en komfortabel rejse, uafhængig af trængslen på vejene og med høj rejsehastighed, præcision og kapacitet.

Med etape 1 blev Grenåbanen og Odderbanen koblet sammen med 12 km nye spor, og tilbyder transport mellem et stort antal boliger, arbejdspladser og uddannelsespladser.

Etape 2 skal give samme højklassede kollektive trafiktilbud fra den vestlige del af Aarhus, gennem midtbyen med forbindelse til den eksisterende letbane øst for Aarhus H. Arbejdet med et projekt for letbane fra Nørreport ud på Aarhus Ø er stillet i bero og indgår ikke længere i projektet for etape 2. I Brabrand vil letbanen på sigt kunne få forbindelse til en ny Brabrand Station ved Stenbækvej og en ny bane til Silkeborg idet Staten har besluttet et gennemføre disse projekter.

Mod nord videreføres letbanen fra Lisbjergskolen til et "Parker og Rejs"-anlæg ved E45 og med forbindelse til den eksisterende station på hovedbanen i Hinnerup. Sammenhængen til tog på hovedbanen vil give mange pendlere mulighed for mere direkte kollektiv rejse til arbejde eller uddannelse i Aarhus.

Letbaner er det rigtige valg, hvor der er flest passagerer, men bus-systemer kan også tilbyde høj rejsehastighed og præcision, hvis de kan køre uafhængigt af biltrafikken.

Derfor undersøges begge muligheder.

Der er følgende forskellige opdelinger: Spanien-Brabrand, Lisbjergskolen-Hinnerup og Brabrand Station

På denne side er alle materialer samlet om etape 2.

2020

Byrådsmødet 26. februar 2020 sag nr. 3 Højklasset kollektiv trafik, etape 2

2018

5/7 - Skilteguide til standningssteder

VVM for etape 2 (link til Aarhus Kommune)

Byrådsmødet 23. maj 2018 sag nr. 10 Letbanens etape 2 – Videre planlægning og Miljøvurdering

Byrådsmødet 23. maj 2018 sag nr. 11 Letbaneudbygning. Projektafklaring, etape 2

2016

16/12 - Aarhus Letbane etape 2 oplandsanalyse

1/11 - Beskrivelse af 8 alternative linjeføringer Aarhus Ø - Brabrand

16/9 - 7/11 - Tekniske baggrundsnotater vedr. 8 alternative linjeføringer Aarhus Ø - Brabrand

1/3 - Koncept for design og arkitektur for Letbanen

Notat vedr. ejendomsværdistigninger

Pjecen "Aarhus Letbane Etape 2 kører nu"

2014

18/12 - Forundersøgelse af letbaneetape Brabrand - Aarhus Ø

16/12 - Etape 2, supplerende strækningsgennemgang af Letbaner i Favrskov

8/4 - Pixiudgave af Samspil 2025

15/1 - Samspil 2025 - vision for en sammenhængdende og bæredygtig mobilitet i Østjylland

2013

28/11 - Forundersøgelse Brabrand-etapen Cereskrydset

2011

13/10 - Rapport om fase 1-undersøgelse af Letbanens udbygningsetaper

2006

1/8 - Analyse af tekniske, trafikale og økonomiske konsekvenser ved et letbanesystem i Århusområdet