I tæt samarbejde med engagerede beboere og Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs har Aarhus Kommune lavet en samlet plan for en række nye tiltag på Frederiksbjerg.

En række gader vil blive ensrette for at reducere uvedkommende trafik. Dermed opnår beboerne trafikal fredeliggørelse og større trafiksikkerhed i kvarteret. Det giver samtidig mulighed for at lave flere P-pladser. Der vil blive lavet skråparkering, hvor det er muligt, og flere gadehjørner bliver ændret, så der f.eks. bliver mere plads til både flere parkeringspladser, ophold og grønt.

Her kan du se et kort over de forskellige delprojekter på Frederiksbjerg

Projekterne på kortet danner en overordnet ramme for de indsatser, Aarhus Kommune planlægger at gennemføre i 2020-2021. Delprojekterne udarbejdes løbende i samarbejde med Fællesrådet. I takt med, at projekter bliver klar til udførelse, vil berørte beboere blive informeret om det konkrete anlægsprojekt.

Fredeliggørelse af lokalområder i Midtbyen er en af strategierne i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby. Du kan læse om fredeliggørelse af lokalområder her.

Flere parkeringspladser
Der forventes at blive etableret mere end 100 nye p-pladser på Frederiksbjerg i løbet af 2020. Det endelige antal afhænger af en konkret vurdering af konsekvenserne for trafiksikkerheden på de enkelte boligveje.

 

Den 15. august 2020 blev beboerparkeringsordningen udvidet til at omfatte hele Frederiksbjerg.

Læs mere om beboerparkeringsordningen og muligheden for at købe beboerlicens på www.aarhus.dk/beboerlicens.

Ændringerne på Frederiksbjerg bliver iøjnefaldende i den kommende tid. I første omgang bliver det synligt på Gerlachsgade.

Arbejdet i gaden er et eksempel på, hvordan man kan skaffe flest muligt p-pladser og samtidig opnå en fredeliggørelse. Gaden får ny belægning og beplantning. Der etableres netto 10 nye P-pladser, og derudover skabes der bedre fodgængerforhold, bedre trafiksikkerhed, mere kapacitet for affaldshåndtering og to nye grønne opholdsarealer

Se et før/efter-billede af Gerlachsgade her

Få svar på dine spørgsmål om de nye parkeringsforhold her

På baggrund af input fra de seks workshop i november 2018, er der nu lavet et samlet planforslag for hele Frederiksbjerg.

Forslagene blev præsenteret og diskuteret tirsdag den 29. januar 2019 på Frederiksbjerg Skole. Tak for en god dialog.

Planforslagets tiltag vil nu blive koordineret og prioriteret. De konkrete tiltag vil blive præsenteret her på siden.

Sammen med Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs inviterer Aarhus Kommune til seks workshops i uge 47 og 48 2018.

Hver workshop fokuserer på et mindre område af Frederiksbjerg. Vi skal blandt andet samle indput til, hvordan man kan fredeliggøre området for gennemkørende trafik, skabe bedre parkeringsforhold - hvor det savnes - og forbedre gaderum til leg og ophold.

Alle workshops finder sted kl. 17.00 - 19.00 i Fjordsgades Forenings- og fritidshus, N. J Fjords gade 2, 8000 Aarhus C.

Alle er velkommen til at deltage i en eller flere workshops. Tilmelding er ikke nødvendig.

Idéer og ønsker fra de seks workshops skal samles i et planforslag for hele Frederiksbjerg, som vil blive præsenteret på et fællesmøde i starten af 2019.

Se invitationen her

Teknik og Miljø ombygger i marts 2020 krydset Jægergårdsgade/Marselisborg Allé. Vejprofilet snævres ind og hæves op i niveau med fortovet, og vi planter træer og laver siddepladser på de overskydende arealer.

Formålet med projektet er at forbedre trafiksikkerheden og forholdene for de bløde trafikanter i takt med, at byudviklingen ved Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret skaber flere trafikanter i området.

Se et billede af krydset før ombygningen

Se et billede af krydset efter ombygningen