Vi er alle gående, hver dag året rundt. Som fodgængere bruger vi byen forskelligt alt efter hvem vi er og hvor vi skal hen. For nogen er gåturen et mål i sig selv, mens den for andre blot er en nødvendighed for at nå til den nærmeste bus eller det nærmeste tog. I alle tilfælde er dét at bevæge sig til fods limen, der binder de forskellige transportformer sammen.

Derfor vil Aarhus Kommune arbejde for at styrke fodgængertrafikken og gøre gang til det lette alternativ til bilen – eller til at blive hjemme.

Visionerne for fodgængermiljøet er:

  • Tilgængelighed. Fodgængermiljøet skal være tilgængeligt for alle. Også dem med handikap.
  • Det skal være let at nå fra A til B.
  • Tryghed og sikkerhed. Det skal være trygt og sikkert at færdes i fodgængertrafikken.
  • Ophold og faciliteter. Faciliteter til byens gående skal prioriteres, så ophold og dermed oplevelser bliver muligt.

Det sunde valg

Strategien hænger nøje sammen med princippet om lighed i sundhed, hvor alle skal have lige muligheder for et leve et sundt liv. At bevæge sig rundt til fods er nemlig med til at styrke aarhusianernes sundhed og rekreation. Her er tilgængelige stier, bedre krydsningsmuligheder og mulighed for ophold i byens grønne områder vigtige elementer. Alt sammen for at integrere fysisk aktivitet i aarhusianernes hverdag, hvor det sunde valg skal gøres til det lette valg.   

Strategi i en større helhed

Fodgængerstrategien er udviklet i et samarbejde mellem magistratsafdelingerne for Teknik & Miljø og Sundhed & Omsorg. I forbindelse med udmøntningen af Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-2033 bliver der sat turbo på arbejdet med at forbedre fodgængerforhold i Aarhus Kommune.