Kommunerne i Østjylland har en fælles vision om et effektivt kollektivt trafiksystem. Bustrafikken blev omlagt i 2011, med effektive A-buslinjer og letbanens etape 1, som nu er i drift.

Letbaner giver en komfortabel rejse uafhængig af trængslen på vejene og med høj rejsehastighed, præcision og kapacitet.

Med etape 1 blev Grenåbanen og Odderbanen koblet sammen med 12 km nye spor, og tilbyder transport mellem et stort antal boliger, arbejdspladser og uddannelsespladser. Etape 2 skal give samme højklassede kollektive trafiktilbud fra den vestlige del af Aarhus, gennem midtbyen og ud på Aarhus Ø. Perspektivet er forbindelse til en ny station på hovedbanen i Brabrand og på længere sigt til en ny hurtig bane til Silkeborg.

Mod nord videreføres letbanen fra Lisbjergskolen til et "Parker og Rejs"-anlæg ved E45 og med forbindelse til den eksisterende station på hovedbanen i Hinnerup. Sammenhængen til tog på hovedbanen vil give mange pendlere mulighed for mere direkte kollektiv rejse til arbejde eller uddannelse i Aarhus.

Letbaner er det rigtige valg, hvor der er flest passagerer, men bus-systemer kan også tilbyde høj rejsehastighed og præcision, hvis de kan køre uafhængigt af biltrafikken.

Derfor undersøges begge muligheder.

Der er følgende forskellige opdelinger: Nørreport-Aarhus Ø, Spanien-Brabrand, Lisbjergskolen-Hinnerup og Brabrand Station