I tæt samarbejde med engagerede beboere og Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs har Aarhus Kommune lavet en samlet plan for en række nye tiltag på Frederiksbjerg.

En række gader vil blive ensrette for at reducere uvedkommende trafik. Dermed opnår beboerne trafikal fredeliggørelse og større trafiksikkerhed i kvarteret. Det giver samtidig mulighed for at lave flere P-pladser. Der vil blive lavet skråparkering, hvor det er muligt, og flere gadehjørner bliver ændret, så der f.eks. bliver mere plads til både flere parkeringspladser, ophold og grønt.

Her kan du se et kort over de forskellige delprojekter på Frederiksbjerg

Projekterne på kortet danner en overordnet ramme for de indsatser, Aarhus Kommune planlægger at gennemføre i 2020-2021. Delprojekterne udarbejdes løbende i samarbejde med Fællesrådet. I takt med, at projekter bliver klar til udførelse, vil berørte beboere blive informeret om det konkrete anlægsprojekt.

Fredeliggørelse af lokalområder i Midtbyen er en af strategierne i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby. Du kan læse om fredeliggørelse af lokalområder her.

Flere parkeringspladser
Der forventes at blive etableret mere end 100 nye p-pladser på Frederiksbjerg i løbet af 2020. Det endelige antal afhænger af en konkret vurdering af konsekvenserne for trafiksikkerheden på de enkelte boligveje.

 

Vi ombygger Frederiks Allé og laver blandt andet bredere cykelstier og bredere fortove.

Der skal være mere plads til fodgængere og cyklister på Frederiks Allé. Vi laver blandt andet:

  • Bredere cykelstier
  • Bedre adskillelse mellem fortove og cykelstier
  • Bredere fortove de fleste steder
  • Fodgængerfelt ved Hallsti
  • Gennemgående fortove og cykelstier
  • Nye lyskryds så cykler og busser kommer hurtigere frem
  • Ombygning af torvet ved enden af Ole Rømers Gade

Tidsplan for anlægsarbejdet

Anlægsarbejdet varer fra september 2021 til juli 2022. I anlægsperioden vil der hele tiden være ét spor åbent i hver retning. Nærmere tidsplan kommer her.

Lukning af Frederiks Allé

Fra fredag d. 10. september kl. 18 og frem til mandag d. 13. september kl. 5 lukker Frederiks Allé fra Jægergårdsgade til Horsensgade. På de tre dage skal der blandt andet fræses asfalt, graves en midterhelle op, fjernes et helleanlæg og laves striber på vejen. Og det er altså svært at gøre med trafikanter i gaden.

Arbejdet foregår fredag fra kl. 18-22 og lørdag og søndag fra kl. 7-22. Mens gaden er lukket skal de tungere køretøjer i stedet køre ad Sdr. Ringgade, Marselis Boulevard og M.P. Bruuns Gade, og almindelige personbiler kan køre ad Ingerslevs Boulevard og M.P. Bruuns Gade. Der er omkørselsskilte ved Frederiks Allé.

Se afspærring og omkørsel for almindelige personbiler her

Hvis du vil vide mere om omkørsel for busser, kan du læse mere på Midttrafiks hjemmeside her

Hvordan kommer vejen til at se ud?

Du kan se nogle af de ændringer, vi laver, herunder.

Se ny vejprofil ved Jægergårdsgade

Se ny vejprofil ved Frederiksbjerg Torv

Se ny vejprofil ved Morten Brørups Gade

Se ny vejprofil ved torvet ved 7-Eleven

Den 15. august 2020 blev beboerparkeringsordningen udvidet til at omfatte hele Frederiksbjerg.

Læs mere om beboerparkeringsordningen og muligheden for at købe beboerlicens på www.aarhus.dk/beboerlicens.

Ændringerne på Frederiksbjerg bliver iøjnefaldende i den kommende tid. I første omgang bliver det synligt på Gerlachsgade.

Arbejdet i gaden er et eksempel på, hvordan man kan skaffe flest muligt p-pladser og samtidig opnå en fredeliggørelse. Gaden får ny belægning og beplantning. Der etableres netto 10 nye P-pladser, og derudover skabes der bedre fodgængerforhold, bedre trafiksikkerhed, mere kapacitet for affaldshåndtering og to nye grønne opholdsarealer

Se et før/efter-billede af Gerlachsgade her

Få svar på dine spørgsmål om de nye parkeringsforhold her

Teknik og Miljø ombygger i marts 2020 krydset Jægergårdsgade/Marselisborg Allé. Vejprofilet snævres ind og hæves op i niveau med fortovet, og vi planter træer og laver siddepladser på de overskydende arealer.

Formålet med projektet er at forbedre trafiksikkerheden og forholdene for de bløde trafikanter i takt med, at byudviklingen ved Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret skaber flere trafikanter i området.

Se et billede af krydset før ombygningen

Se et billede af krydset efter ombygningen