I tæt samarbejde med engagerede beboere og Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs har Aarhus Kommune lavet en samlet plan for en række nye tiltag på Frederiksbjerg.

En række gader vil blive ensrette for at reducere uvedkommende trafik. Dermed opnår beboerne trafikal fredeliggørelse og større trafiksikkerhed i kvarteret. Det giver samtidig mulighed for at lave flere P-pladser. Der vil blive lavet skråparkering, hvor det er muligt, og flere gadehjørner bliver ændret, så der f.eks. bliver mere plads til både flere parkeringspladser, ophold og grønt.

Her kan du se et kort over de forskellige delprojekter på Frederiksbjerg

Projekterne på kortet danner en overordnet ramme for de indsatser, Aarhus Kommune planlægger at gennemføre i 2020-2021. Delprojekterne udarbejdes løbende i samarbejde med Fællesrådet. I takt med, at projekter bliver klar til udførelse, vil berørte beboere blive informeret om det konkrete anlægsprojekt.

Fredeliggørelse af lokalområder i Midtbyen er en af strategierne i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby. Du kan læse om fredeliggørelse af lokalområder her.

Flere parkeringspladser
Der forventes at blive etableret mere end 100 nye p-pladser på Frederiksbjerg i løbet af 2020. Det endelige antal afhænger af en konkret vurdering af konsekvenserne for trafiksikkerheden på de enkelte boligveje.

Den 15. august 2020 vil der samtidig blive etableret beboerparkering og nye parkeringszoner for biler uden beboerparkeringslicens på Frederiksbjerg. Det forventes at gøre det lettere for beboerne at finde en parkeringsplads. Læs mere nedenfor.

Beboere på flere gader på Frederiksbjerg har allerede i dag mulighed for at være en del af beboerparkeringsordningen, men den 15. august 2020 bliver beboerparkeringsordningen udvidet til at omfatte hele Frederiksbjerg.

Det betyder, at man som beboer kan købe en beboerparkeringslicens og dermed må parkere på hele Frederiksbjerg. Licenserne giver tilladelse til ubegrænset parkering på kommunale parkeringspladser. Men licensen er ikke en garanti for en ledig parkeringsplads. Beboerparkeringsordningen bør gøre det lettere for beboere at finde en ledig p-plads i fremtiden.

Du kan se et kort over området, der får beboerparkering her.

Læs mere om beboerparkeringsordningen og muligheden for at købe beboerlicens til erhverv på www.aarhus.dk/beboerlicens.

Ændringerne på Frederiksbjerg bliver iøjnefaldende i den kommende tid. I første omgang bliver det synligt på Gerlachsgade.

Arbejdet i gaden er et eksempel på, hvordan man kan skaffe flest muligt p-pladser og samtidig opnå en fredeliggørelse. Gaden får ny belægning og beplantning. Der etableres netto 10 nye P-pladser, og derudover skabes der bedre fodgængerforhold, bedre trafiksikkerhed, mere kapacitet for affaldshåndtering og to nye grønne opholdsarealer

Se et før/efter-billede af Gerlachsgade her

Få svar på dine spørgsmål om de nye parkeringsforhold her

Teknik og Miljø ombygger i marts 2020 krydset Jægergårdsgade/Marselisborg Allé. Vejprofilet snævres ind og hæves op i niveau med fortovet, og vi planter træer og laver siddepladser på de overskydende arealer.

Formålet med projektet er at forbedre trafiksikkerheden og forholdene for de bløde trafikanter i takt med, at byudviklingen ved Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret skaber flere trafikanter i området.

Se et billede af krydset før ombygningen

Se et billede af krydset efter ombygningen