Frederiksbjerg skal være fredligere og grønnere. 

I forbindelse med at der skal nedgraves flere affaldsbeholdere på Frederiksbjerg, udnytter vi anlægsarbejdet til at gentænke de berørte gader. I samarbejde med gadens beboere gentænker vi parkeringsforhold, mulighederne for fredeliggørelse af gader og mulighederne for at plante flere træer i byen.

Fredeliggørelse af lokalområder i Midtbyen er en af strategierne i Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby. 

Læs om fredeliggørelse af lokalområder her

Samtidig med fredeliggørelsen arbejdes der på at indføre beboerparkering på Frederiksbjerg.

Følg med her på siden for at læse seneste nyt om projektet.

På baggrund af input fra de seks workshop i november 2018, er der nu lavet et samlet planforslag for hele Frederiksbjerg.

Forslagene blev præsenteret og diskuteret tirsdag den 29. januar 2019 på Frederiksbjerg Skole. Tak for en god dialog.

Planforslagets tiltag vil nu blive koordineret og prioriteret. De konkrete tiltag vil blive præsenteret her på siden.

Sammen med Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs inviterer Aarhus Kommune til seks workshops i uge 47 og 48 2018.

Hver workshop fokuserer på et mindre område af Frederiksbjerg. Vi skal blandt andet samle indput til, hvordan man kan fredeliggøre området for gennemkørende trafik, skabe bedre parkeringsforhold - hvor det savnes - og forbedre gaderum til leg og ophold.

Alle workshops finder sted kl. 17.00 - 19.00 i Fjordsgades Forenings- og fritidshus, N. J Fjords gade 2, 8000 Aarhus C.

Alle er velkommen til at deltage i en eller flere workshops. Tilmelding er ikke nødvendig.

Idéer og ønsker fra de seks workshops skal samles i et planforslag for hele Frederiksbjerg, som vil blive præsenteret på et fællesmøde i starten af 2019.

Se invitationen her