Byudvikling er til debat, og der er mange meninger. Men mange deltager ikke i den offentlige debat. Det er vigtigt, at aarhusianere, erhvervsliv, foreninger og andre interessenter tager del i debatten om, hvordan Aarhus skal udvikle sig. Det er en forudsætning for, at vi sammen kan udvikle den kommune, vi ønsker os.

Vi vil udvikle nye metoder til, hvordan vi skal være sammen om udviklingen af Aarhus på en god, lyttende og åben måde. Det skal munde ud i det, der under arbejdstitlen hedder Ny Aarhusmodel for borgerinddragelse. Med andre ord en model for og tilgang til, hvordan vi sammen med aarhusianerne kan udvikle Aarhus i et tættere parløb.

Den demokratiske samtale er afgørende for udviklingen af Aarhus, men den er udfordret. Stadigt flere borgere føler sig uden indflydelse, mistilliden vokser og lysten til at deltage i demokratiet er faldende.

Med en ny Aarhusmodel for borgerinddragelse vil vi styrke den demokratiske samtale og undersøge, udvikle og implementere en ny tilgang til måden vi inddrager, engagerer og involverer aarhusianerne i byudviklingen, så vi kan udvikle løsninger i fællesskab. 

Vi ønsker at styrke tilliden, dialogen og samarbejdet og skabe bedre rammer for at endnu flere forskellige aarhusianere involverer sig i byudviklingen. Samtidig skal der være større gennemsigtighed og åbenhed for de beslutninger, der træffes.  

Arbejdet med at udvikle en ny model for borgerinddragelse sker med:

 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Tillid og respekt
 • Forventningsafstemning og forpligtigelse
 • Repræsentativitet og inklusion
 • Nysgerrighed og lydhørighed
 • Evaluering og læring

Den nye model skal udvikles sammen med aarhusianerne. Vi vil teste nye metoder af i konkrete byudviklingsprojekter for at blive klogere på, hvad der fungerer og ikke fungerer. Det vil både være nye fysiske metoder og nye digitale muligheder.

Samtidig kigger vi rundt i Danmark og ud i verden og ser, hvordan andre gør. Vi arbejder på at styrke samarbejdet med fællesrådene og etablerer et Medborgerskabsforum, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Alle erfaringerne bruger vi i udviklingen af en ny model, som vi forventer, at Byrådet kan sende i offentlig høring i efteråret 2024.

Et Medborgerskabsforum skal følge udviklingen af en ny Aarhusmodel for borgerinddragelse, hvor de skal give input til kommunen, rådmand og Teknisk Udvalg. Medlemmerne i forummet er med helt inde i maskinrummet og er med til at belyse og diskutere måder, vi kan styrke samarbejdet.

Forrummet består af

 • 25 repræsentativt udvalgte borgere
 • 13-14 repræsentanter fra organisationer og foreninger
 • 2-3 repræsentanter fra relevante råd
 • Repræsentanter fra fællesrådenes arbejdsgruppe

Medborgerskabsforummet etableres i efteråret 2023 og mødes ca. én gang om måneden frem til andet halvår af 2024, hvor byrådet skal behandle et forslag til Ny Aarhusmodel for borgerinddragelse.

I løbet af efteråret 2023 og 2024 vil vi teste en række nye metoder til at blive bedre til at involvere, engagere og samarbejde med aarhusianerne.

Vi er allerede godt i gang med at teste nye metoder. Her er et udpluk:

 • Vi arbejder på at involvere og samarbejde med borgere, der normalt ikke deltager i debatten. I Spørring i det nordlige Aarhus besøger vi for eksempel ungdomsklubben for at få de unges ønsker og input til et bedre lokalsamfund for unge. En dialog der skal engagere de unge i Spørring, og få dem til at involvere sig i den lokale byudvikling.
 • Vi vil styrke samtalen med mange forskellige målgrupper, når vi afholder større borgerarrangementer. I juni 2023 afholdte vi dialogmøde om 2. etape af Nye, hvor vi erstattede det klassiske borgermøde i gymnastiksalen med 'åbent telt’ på selve byggepladsen. Her fik vi flere forskellige målgrupper til at deltage - særligt børnefamilierne, fordi der blandt andet var fokus på en-til-en samtale og uformel stemning.

 • Vi ønsker større gennemsigtighed og åbenhed, og derfor arbejder vi i flere projekter med at gøre byudviklingen mere forståelig og tager fat i borgergrupper tidligere i forløbet. I Kolt-Hasselager uddeler vi tidligt i et byudviklingsprojekt en idépose, der skal genere nye ideer, når borgerne gennem seks hjemmeopgaver kan komme med ideer og input til et nyt boligområde. Borgernes ideer fra ideposen bliver præsenteret til et dialogmøde.

 • Vi vil forpligte borgerne mere i byudviklingen, så de får en medskabende rolle. I etableringen af vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune, arbejder vi for, at der skal gives noget tilbage til de lokalsamfund, der lever tæt på vedvarende energianlæg. Her får borgerne en stor rolle i at sætte ord på og finde løsninger til, hvad deres lokalområde har brug for. Denne medskabelsesproces er i gang i projekterne for solceller ved Studstrup, vindmøller ved Vosnæs og solceller i Spørring.