Borgerne skal inspireres til at lade privatbilen stå og i stedet kombinere gang, cykel, offentlig transport og delebilsordninger. Det vil det nye EU-projekt cities.multimodal sætte fokus på i samarbejde med byer i Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Tyskland og Danmark.

I alle deltagerbyerne bliver der sat forskellige projekter i gang, som skal give et billede af, hvad der kan få borgerne til at ændre adfærd og transportvaner.

Ladcykler i Aarhus

I Aarhus bliver projektet at etablere parkeringspladser til ladcyklen. På den måde kan man undersøge, om aarhusianere er mere villige til at lade bilen stå og i stedet hoppe på ladcyklen ind til byen, hvis parkeringsmulighederne bliver bedre.

I projektet sigtes der efter at udvikle og anvende en praktisk tilgang til miljøvenlig mobilitet i byerne, som vil være nemme at gennemføre for andre byer efterfølgende.

Projektets slutprodukt vil blive en håndbog, der udarbejdes for at kunne anvendes som en vejledning til andre europæiske byer, som ønsker at få flere borgere til at anvende bæredygtige transportformer. Til det samlede projekt har Aarhus Kommune modtaget tilsagn om støtte for 225.000 Euro, og projektet løber fra 2018-2020.

Du kan læse mere om projektet her på www.cities-multimodal.eu