Udviklingsforløbet handler om at styrke samarbejdet på tværs og om, at lederne i praksis træner lederskabet i forhold til de fælles strategiske indsatser og udfordringer. ’Fælles om Ledelse’ sætter handling bag visionerne i ’Fortællingen om Aarhus’ og bag den fælles ramme ’Fælles om Aarhus’ og ’Leder- og medarbejderroller’.

Vores måde at dyrke ledelse på, understøtter ikke altid helheden. Derfor er det tid til at investere i det fælles, komme tættere på hinandens virkelighed og skabe et bedre grundlag for at nytænke indsatserne til gavn for borgerne og hinanden.  ’Fælles om Ledelse’ opbygger relationer og skaber resultater ift. kerneopgaven, de fælles temaer og udfordringer – og skal med andre ord understøtte strategisk ledelse, der skaber værdi for - og sammen med - medarbejderne, borgerne og bysamfundet.

’Fælles om Ledelse’ skabes sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Det betyder, at forløbet kan beriges af nyeste forskning og af, hvad der sker på nationalt plan. Forløbet er opbygget med en vekselvirkning mellem viden, refleksion og handling, så lederne træner deres lederskab, samtidig med at de udøver det.

Få et overblik over forløbet her