Ledelse i Aarhus Kommune skal skabe effekt for byens borgere og erhvervsliv. Det kræver aktiv visionsledelse, hvor visionerne omsættes til handling. Det forudsætter, at hver chef løbende udvikler egen ledelsesidentitet, så de synligt og aktivt kan lede medarbejderne i den ønskede retning. Cheferne skal styrke indsigt i egen ledelse, reflektere og handle på det. 

Arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag bygger på Ledelseskommissionens anbefalinger og står i ‘Fælles om Ledelse’ på den præmis, at du må flytte dig selv, for at du kan flytte dig sammen med andre. 

Det personlige ledelsesgrundlag er udarbejdet i en vekselvirkning mellem egne refleksioner og workshops med kolleger fra Strategisk Ledelsesforum, så processen både bidrager til eget og andres lederskab og til at styrke relationerne på tværs.