Grænsekrydsende samarbejde sætter fokus på samarbejdet på strategisk niveau 1) på tværs af kommunens horisontale grænser som afdelinger, organisatoriske funktioner og enheder, 2) på tværs af opgavegrænser og 3) med eksterne aktører og bysamfund. 

I det grænsekrydsende samarbejde er fokus på samarbejdet på tværs af kommunens interne organisatoriske grænser i forhold til at skabe værdi for borgeren. 

Når det lykkes, ser vi ledere, der som rollemodeller insisterer på at lykkes i fællesskab og nytænke indsatserne gennem et tydeligt grænsekrydsende samarbejde. 

Det er målet, at cheferne i Strategisk Ledelsesforum gennem arbejdet med grænsekrydsende samarbejde:

  • får fælles viden om og sprog for grænsekrydsende samarbejde
  • får indsigt i, hvornår og hvordan de udøver ledelse i grænsekrydsende samarbejde
  • får indsigt i barrierer og muligheder i det grænsekrydsende samarbejde og derigennem motiveres til at styrke det grænsekrydsende samarbejde
  • kan omsætte aktiv visionsledelse i det grænsekrydsende samarbejde