Projekterne integreres i forskellige typer byrum; fra gadeforløb, grønne rum, pladser og oplysning af bygningsværker. Alt dette med en nøje gennemtænkt balance mellem lyset og mørket og en sensibilitet der sikrer elegante og kontekstuelt harmoniske løsninger.

Arbejdet sker gennem samarbejde på tværs af forvaltninger og i samskabelse med erhvervsliv, institutioner og borgere. Ved aktivt at bruge inddragelse i processen med at skabe lys-oplevelser i byens rum, er målet at udnytte synergi på tværs, samt at sikre forankring af projekterne i deres kontekst, for dermed at skabe et øget nærvær og en øget ejerskabsfornemmelse for byens rum. Alt dette følger en naturlig udvikling, hvor flere borgere viser interesse for at benytte byens rum aktivt og interesserer sig for udviklingen.

Projekterne der realiseres vil tilmed bidrage gennem den akkumulerede læring, til et vidensgrundlag, som fører til en mere effektiv planlægning af kommunens øvrige belysning.

Lys På Aarhus har siden 2016 haft en samlet økonomisk ramme på 15 millioner kroner, som er finansieret gennem energirenoveringen af 29.000 gadelamper. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen, da de store besparelser på elforbruget i forbindelse med energirenoveringsprojektet vil tilbagebetale projektet i løbet af en periode på 18 år.