Byrådet vedtog d. 18. december 2019, at Aarhus skal have en Kultur & Sundhedsplan, der skal sætte en fælles vision og retning for kultur og sundhedsfeltet i Aarhus Kommune.

Aarhus har et solidt fundament for at arbejde med kultur og sundhed. Som en by med et professionelt og stærkt kulturliv, et solidt medborgerskab, et mangfoldigt foreningsliv samt et stærkt erhvervsliv og uddannelses- og vækstmiljø, har Aarhus et unikt udgangspunkt for at understøtte og udvikle styrkepositionerne mellem kultur og sundhed.

Kultur & Sundhedsplanen skal derfor ses som en ramme for, at vi i fællesskab styrker, udvikler, afprøver og definerer feltet.

Få et indblik i planen

Planen skal samle, styrke og bygge videre på indsatser på tværs af magistratsafdelinger og mellem kommune og civilsamfund for derved at sætte en fælles vision og retning for, hvordan vi bruger kultur til at skabe værdi for - og med - borgerne i Aarhus.
Byrådsindstillingen, 22.10.2019

Virtuelt borgermøde om Kultur & Sundhedsplanen

Tirsdag d. 22. september blev Kultur & Sundhedsplanen præsenteret på et virtuelt borgermøde ifm. høringen af planen.

På mødet blev planens indhold og visioner blandt andet præsenteret af de to rådmænd, Jette Skive (Sundhed og Omsorg) og Rabih Azad-Ahmad (Kultur og Borgerservice). På borgermødet var der desuden inspirationsoplæg fra nogle af de aktører i Aarhus Kommune, der til daglig arbejder med initiativer i kultur- og sundhedsfeltet, samt en spørgsmålsrunde med afsæt i borgernes spørgsmål til Kultur & Sundhedsplanen.

Se eller gense det virtuelle borgermøde her.