Kultur & Sundhed – en fælles plan for Aarhus blev vedtaget på Byrådsmøde den 2. december 2020. Planen sætter en fælles vision og retning for kultur og sundhedsfeltet i Aarhus Kommune.

Målet er at integrere kunst og kultur gennem initiativer, der fremmer sundhed og trivsel hos borgerne.

Hvad skal der ske?

Aarhus Byråd har afsat 6 mio. kr . i perioden 2021-2024 til Kultur & Sundhedsplanen. Midlerne går bl.a. til en åben pulje, der understøtter kultur og sundhedsinitiativer til borgerne og til målrettede kultur-og sundhedsforløb til borgere på tre velfærdsområder: Børn og unge, rehabilitering og beskæftigelse. Nærmere info følger snarest.

Initiativer i Aarhus 

En kortlægning af de eksisterende initiativer i kultur og sundhedsfeltet i Aarhus viser et stærkt og mangfoldigt felt. Initiativerne er samlet i en casesamling, der fungerer som inspiration og et afsæt til det videre arbejde på området.

Få et indblik i planen

Planen skal samle, styrke og bygge videre på indsatser på tværs af magistratsafdelinger og mellem kommune og civilsamfund for derved at sætte en fælles vision og retning for, hvordan vi bruger kultur til at skabe værdi for - og med - borgerne i Aarhus.
Byrådsindstillingen, 22.10.2019

Virtuelt borgermøde om Kultur & Sundhedsplanen

Tirsdag d. 22. september blev Kultur & Sundhedsplanen præsenteret på et virtuelt borgermøde ifm. høringen af planen.

På mødet blev planens indhold og visioner blandt andet præsenteret af de to rådmænd, Jette Skive (Sundhed og Omsorg) og Rabih Azad-Ahmad (Kultur og Borgerservice). På borgermødet var der desuden inspirationsoplæg fra nogle af de aktører i Aarhus Kommune, der til daglig arbejder med initiativer i kultur- og sundhedsfeltet, samt en spørgsmålsrunde med afsæt i borgernes spørgsmål til Kultur & Sundhedsplanen.

Se eller gense det virtuelle borgermøde her.