Når Aarhus i dag kan bryste sig af at være en by med en stærk kulturel profil, så er det resultatet af en lang og målrettet kulturpolitisk indsats og et stærkt samarbejde mellem byens kulturaktører og kommunen. Der er i den nuværende politikperiode opnået mange flotte resultater under visionen ”Aarhus – en international by, hvor kulturen sætter dagsorden”. Kulturhovedstadsåret 2017 var et magisk år, hvor store ambitioner blev indfriet, Aarhus kom på verdenskortet og vi fik etableret mange nye og gode samarbejder både lokalt, regionalt og internationalt.

Nu er tiden kommet til at løfte blikket og sætte nye mål for de næste fire år.

Udkastet til den kommende kulturpolitik er blevet til i tæt dialog med byens mange kulturaktører, borgere, organisationer og mange flere. Det er skrevet i et usædvanligt år – 2020 – hvor den globale covid-19 pandemi har sat samfundet under pres. For kulturlivet har pandemien voldsomme konsekvenser. Samtidig er det også under nedlukningen blevet tydeligt, at kunst og kultur har en kæmpe værdi for rigtig mange mennesker. Kulturpolitik har måske aldrig været vigtigere end lige nu.

Visionen for den nye kulturpolitik lyder:

”Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden”.

Vi vil realisere visionen og sikre fokus på målene gennem kulturpolitikkens seks temaer. Temaerne vil således fungere som pejlemærker, når der skal foretages politiske prioriteringer i den kommende periode.

Temaer:

Et stærkt fundament

Kultur er velfærd

Dannelse og uddannelse

Åbne arme – åbent sind

Globalt udsyn og ansvar

Klima

Udkastet til ny kulturpolitik er i høring fra 9.-30. november 2020

Tak til alle, der har bidraget – vi ser frem til at modtage jeres input på www.deltag.aarhus.dk 

Efter den offentlige høring behandles høringssvarene og der arbejdes videre med politikken.

Aarhus Byråd forventes at behandle politikken januar/februar 2021.