Lige nu har vi to forløb, der er en del af ÅD læringscirkler:

  1. Åben Dialog Fordybelsesforløb, forår 2022
  2. Åben Dialog Læringsforløb2022-2023.

Du kan læse mere om forløbene i beskrivelserne under "Download".

Kontakt Helle Vase eller Mie Leer, hvis du vil vide mere om læringsforløbene.

Det vil sige, at den enkelte, eller organisationen, kan bevæge sig fra én læringscirkel til en anden, alt efter, hvad der bedst forstærker forudsætningerne for viden, forståelse og færdigheder i udviklingen af Åben Dialog.

Åben Dialog Læringscirkler er udviklet som enkelte dele af en sammenhængende helhed. Den bærende idé i de konkrete læreprocesser, er at vi udvikler og forbinder os i cirkulære læreprocesser.

Læringscirklerne samler de forløb, vi lokalt og nationalt har solide erfaringer med og kompetencer indenfor i forhold til understøttelse af kompetenceudvikling og implementering af Åben Dialog.