Vi inviterer os, som samarbejdspartnere, ind i samtaler med borgeren om det, der viser sig vigtigt for ham eller hende, her og nu. I tæt samspil med borgeren, rammesætter vi Åben Dialog Netværkssamtaler, hvor vi involverer hans eller hendes betydningsfulde private og professionelle netværk til at tale med om det, der er vigtigt for ham eller hende at tale om.

Lokale, nationale og internationale erfaringer peger på, at vi, med Åben Dialog, styrker mulighederne for, at borgerens stemme er toneangivende, at netværkets ressourcer kan mobiliseres og at indsatser på tværs af faglige kompetencer og organisatoriske kontekster bliver koblet sammen i samarbejdet på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Introduktion til Åben Dialog ved Mie Leer

Borgerfortællinger


Oplevelser med Åben Dialog i et indefra-perspektiv.


Du kan se flere film om Åben Dialog under "Eksterne links".

I netværkssamtalerne er dialogen i forgrunden, forstået på den måde, at dialogen i sig selv har værdi for både borgeren og det netværk, der er i og omkring borgerens liv.

Efter vores opfattelse, er alle stemmer og perspektiver lige meget værd, og vi arbejder eksplicit med at skabe rum til at fortælle og lytte til sig selv og hinanden.

I samspillet med borgeren og netværket håber og tror vi på, at borgeren og det private og professionelle netværk kan samskabe nye forståelser og muligheder - på vej videre i livet.

Åben Dialog er også en tværsektoriel tilgang, hvor vi arbejder aktivt på at skabe forbindelser på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

For at samle de aktører, der udgør dele af borgerens indsats som helhed. Så vi er sammen om at tage favntag med den kompleksitet, som borgere ofte oplever ikke kun i eget liv, men i høj grad også i mødet os som system.

Åben dialog i praksis viser, at den fælles faglige bundklang, forstærkes og forfines i retning mod et mere dialogisk, netværksorienteret og etisk tilgang.

Det gør en forskel for borgerne og deres netværk og skaber mærkbare bevægelser i:

  • De professionelles selvforståelse og funderer brugbare kompetencer i et komplekst felt.
  • Det fælles faglige sprog og ståsted, der forstærker det fælles faglige fundament.
  • Den faglige og organisatoriske kultur, der understøtter arbejdsmiljø, nedbringelse af konflikt samt koblingskompetencer på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

 

De vigtige fortællinger og erfaringer fra praksis giver konkrete bud på, hvordan vi, i mødet med borgere, netværket og samarbejdspartnere, kan skabe en vigtig bevægelse i retning mod ”mindre system, mere borger”.

Det kan vi gøre, når vi som professionelle kan stå og bevæge os i et felt, hvor vi skaber muligheder og løsninger i et tæt samspil med de mennesker, vi tilbyder følgeskab på vej videre i livet.

I forbindelse med udviklingen af Aarhuskompasset har vi bidraget med praksisnære fortællinger og erfaringer, om hvorfor og hvordan Åben Dialog understøtter borgerens oplevelse af, når vi lykkes med at skabe mindre system, og mere borger - sammen.

Læs mere om mindre system, mere borger i Aarhuskompasset