I samarbejde med Socialstyrelsen, har vi bidraget til afprøvning af Åben Dialog i projektet:

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser, 2014-2021

Fire andre kommuner deltog også i metodeafprøvningen, som viste, at Åben Dialog signifikant understøtter udvikling af recovery for en gruppe borgere med svære psykiske lidelser.

Læs mere om metodeafprøvningen på Socialstyrelsens hjemmeside

WHO anbefaler, i en rapport fra 2021, Åben Dialog som en recovery-orienteret tilgang i indsatsen med mennesker, der har brug for støtte i social- og behandlingspsykiatrien.

Læs mere om rapporten på WHO's hjemmeside (engelsk)