Sammen med velsmag og sundhed, skal de måltider der tilbydes i dagtilbud, skoler, FU-tilbud, sociale tilbud, plejehjem, lokalcentrenes caféer og personalekantinerne sikre, at vi trives og lever gode liv.

Vi indkøber allerede mindst 60 % økologi til de måltider der tilbydes, og det bliver vi ved med. Oveni vil vi så arbejde med at gøre måltiderne mere klimavenlige og bæredygtige. Uden at gå på kompromis med velsmag og sundhed.

Vi vil omstille vores måltider, så vi er med til at sikre fremtiden.

Derfor er vi i Aarhus kommune i gang med udvikling af mere bæredygtige måltider. Nogen af tiltagene og de projekter vi er med i, kan du læse om her på siden.

Samarbejdsprojektet StratKIT

Bæredygtige måltider i den offentlige forplejning på tværs af de baltiske lande, StratKIT

Sammen med de øvrige Baltiske lande, er vi med i et projekt, der skal kortlægge de initiativer der allerede er taget for at gøre den offentlige forplejning mere bæredygtig. Vi vil sammen med offentlige myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejde på at skabe nye metoder. Vi vil skabe en platform for vidensdeling, et tværbaltisk netværk og vi vil gøre værktøjer offentligt tilgængelige, så alle kan drage nytte af dem.

StratKIT er et EU-projekt af 2½ års varighed, der modtager offentlige midler fra ”The Interreg Baltic Sea Region Program”. Der er deltagelse fra Danmark, Finland, Estland, Rusland, Polen og Tyskland.

Følg med her, hvis du vil vide mere. Vi opdaterer når nye milepæle er nået.

Deltagende lande