Aarhus skal være en god by for alle. Sådan lyder vores vision, når vi taler om det Aarhus, vi vil have i dag, og det Aarhus, vi vil skabe for fremtiden. Men det er ikke alle i vores by, der har det godt. Flere står uden hjem. Flere lever med psykiske lidelser eller alvorlige handicap. Og flere børn og unge har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til venner og familie.

Skal vi de nye og voksende problemer til livs, har vi brug for nye redskaber og nye metoder.

Den Sociale Bæredygtighed er en fælles plan og vision for, hvordan vi skaber og udvikler fremtidens sociale indsatser og skaber et mere bæredygtigt socialområde – både fagligt og økonomisk. Planen indeholder en række initiativer, som vi sammen med resten af byen skal folde ud over de næste ti år.

Initiativerne tager udgangspunkt i to fælles grundtanker om fremtidens indsatser. Dels skal socialområdet tilbyde tidligere, hurtigere og mere lettilgængelig hjælp, så der tages hånd om borgernes udfordringer, inden de vokser sig store. Og dels skal alle borgere opleve forløb, der er helhedsorienterede og sammenhængende. Det betyder, at vi også fremadrettet skal udvikle samarbejdet på tværs af magistrater og med samarbejdspartnere uden for kommunen.

Planen har fokus på fem temaer, som indrammer de områder, hvor udfordringerne er størst. Over de næste år skal vi derfor arbejde for:

  • Bedre hverdag for børn med særlige behov
  • Flere unge i job eller uddannelse
  • Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom
  • Flere hjemløse i egen bolig
  • Bedre hverdag for voksne med handicap.

Hvert tema indeholder en række spor og initiativer, der sætter retningen for, hvordan vi skal arbejde og hvem vi skal samarbejde med for at hjælpe flere aarhusianere tilbage i fællesskabet.

Du kan læse mere om de enkelte temaer og spor i materialet.

Materiale om Den Sociale Bæredygtighedsplan