I projektet afprøver vi sammen en model for kursusforløb og netværk for familier med børn med handicap. Kursusforløb, netværk og samarbejdet mellem kommune og brugerorganisation skal bidrage til at styrke trivsel og mestring hos familier med børn med handicap og funktionsnedsættelser.

Der er tre elementer, der spiller tæt sammen i denne model:

  1. Et helhedsorienteret kursusforløb, hvor hele familien (også søskende og bedsteforældre) involveres.
  2. Aktivering af ressourcerne i - og omkring familierne ved at skabe varige netværk mellem familierne i kurset, støttet af kræfter fra civilsamfundet.
  3. Dialog og større forståelse mellem kommune, familier, brugerorganisationer og civilsamfund.

I første projektperiode har vi haft et samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap og deres korps af rollemodeller om det første aftenkursus. 

Projekt Forældrekurser ligger i direkte forlængelse af vores ønske om at styrke samarbejdet med- og inddragelsen af civilsamfund og brugerorganisationer i det sociale arbejde. I Aarhus Kommune er projektet forankret på Handicapcentret for Børn. Vi samarbejder med et andet center i Familier, Børn og Unge – Børnecentret - om at udvikle kurserne. Planen er, at kursusforløbet skal udbydes fast hos Børnecentret efter projektperioden (fra foråret 2018).

Du kan få flere oplysninger om projektet kan fås ved at kontakte projektleder Lise Hedegaard Rasmussen i Handicapcentret for Børn eller kursusleder Bo C. Lyby i Børnecentret.

Målgruppen for projektet er familier med børn under 18 år, som af forskellige årsager er forsinket i deres kognitive udvikling. Børnene kan have andre diagnoser, eksempelvis autisme, fysiske handicaps eller andre særlige behov.

Projektet er treårigt og indeholder tre afprøvninger af kursusforløbet – én om året. I hver afprøvning deltager op til 8 familier. Projektet er finansieret af satspuljemidler, og evalueres løbende af SFI.

Mål med projektet:

  • Mindre stress i familierne
  • Øget socialt netværk
  • Færre konflikter i familien
  • Bedre samarbejde mellem familier og kommune
  • Øget selvoplevet mestringsevne blandt forældrene
  • Øget selvoplevet livskvalitet i familierne
  • Mere selvstændighed for familierne (egenmestring frem for systemets/kommunens hjælp)