I projekt "Tættere på familien", har vi oftere kontakt, større opfølgning, og vi har tættere tværgående koordinering og større fokus på familiens, barnets og den unges egne ønsker, ressourcer og kompetencer end i den almindelige drift.

Vores udgangspunkt i projektet er, at jo tidligere vi kan sætte ind med den rette indsats, jo bedre kan vi forebygge, at problemerne vokser sig store. For at nå hele vejen rundt om barnet, den unge og familien, arbejder vi efter en tværfaglig model, hvor det er nødvendigt, at alle aktører omkring en familie arbejder sammen og mod samme mål.