De 300 hektar ny natur bliver etableret på landbrugsjord  i forbindelse med eksisterende naturområder som Uller Eng i Hørret Skov, de genskabte vandløbsstrækninger af Kapel Bæk og Giber Å samt det beskyttede Natura2000-område mod øst, hvor det kobler sig på de store skove langs kysten.

Projektet er blandt de største i Aarhus Kommune, når det kommer til arbejdet med at højne biodiversiteten.

Logoer: teknik og Miljø, Interreg North Sea, EU