Aarhus Kommune har igennem de sidste 5-6 år været i gang med at omlægge græsplæner og rabatter til mere vilde blomsterenge. Vi fortsætter indsatsen, men vi vil også gerne hjælpe aarhusianerne i gang med at omlægge græsplæner til mere varierede blomsterenge på private arealer.

Derfor kan fællesråd, grundejerforeninger og andre, der vil omdanne egne græsplæner til blomsterenge, søge om blomsterfrø. Desuden kan skoler, lokalcentre og andre offentlige institutioner søge om blomsterfrø. Det er en forudsætning, at arealet er offentligt tilgængeligt, og at ansøger selv tager ansvar for at omlægge og passe området.

Læs mere om blomsterfrøpuljen herunder.

  • Arealet skal være offentligt tilgængeligt
  • Arealet skal være minimum 100 m2 stort
  • Ejer af arealet skal give en skriftlig accept af, at der må etableres en blomstereng på arealet

Frøpuljen er åben for ansøgninger, og du skal søge digitalt via ansøgningsplatformen http://brugaarhus.dk/

I det digitale skema skal du under ansøgningstype vælge ”Ansøgning om blomsterfrø”.

Der er deadline for at søge om frø d. 1. september 2023.

  • Kort med afmærkning af arealer, hvor der ønskes blomstereng
  • Info om arealets størrelse
  • Foto af arealet
  • En beskrivelse af arealet: Er det vådt, tørt, en skrænt, sol og skyggeforhold, hvad bruges arealet til?
  • En accept fra ejeren af arealet om, at der gerne må etableres en blomstereng på arealet
  • En beskrivelse af, hvem der omlægger arealet og efterfølgende varetager plejen af blomsterengen

Det er en forudsætning for at opnå støtte, at I efterfølgende indsender billeder, både fra jeres proces med at anlægge blomsterengen og af det færdige resultat af en blomstrende eng. Billederne kan I sende til groenneomraader@mtm.aarhus.dk

Frø og skilte afhentes torsdag d. 14. september 2023 i tidsrummet kl. 15.30-17 i Blixens på adressen: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Modtager du frø fra puljen, sender vi mere info om afhentning.

Afhængig af arealet, vil det være forskelligt, hvilken frøblanding i får uddelt. Vi har blandt andet følgende frøblandingerne:

Sommerfugleblanding

Flerårig: Alm. Røllike, Achillea millefolium; Purpursolhat, Echinacea purpurea; Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris; Blodrød storkenæb, Geranium sanguineum striatum;  Kæmpe margurit, Leucanthemum maximum; Moskuskatost, Malva moschata;  Hulkravet kodriver, Primula veris

Enårig: Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. hjulkrone, Borago officinalis; Morgenfrue, Calendula officinalis; Atlaskblomst, Godetia grandiflora; Brudeslør, Gypsophila elegans; Judaspenge, Lunaria annua; Liden Skjaller, Rhinanthus minor 

Toårig: Alm. Slangehoved, Echium vulgare; Gyldenlak, Cherianthus cheirii; Humle-sneglebælg, Medicago lupulina; Velduftende aftenstjerne, Hesperis matronalis

Dansk vildeng

Flerårige: Alm. Røllike, Achillea millefolium; Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria; Smalbladet klokke, Campanula persicifolia; Blåklokke, Campanula rotundifolia; Nældebladet klokke, Campanula trachelium;  Alm. knopurt, Centaurea jacea; Cikorie, Cichorium intubus;  Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris; Gul snerre, Galium verum; Prikbladet perikon, Pericon perforatum; Blåhat, Knautia arvensis; Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare; Kællingetand, Lotus corniculatus; Tjærenellike, Lychnis viscaria; Trævlekrone, Silene flos-cuculi; Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica; Merian, Origanum vulgare; Dunet vejbred, Plantago media; Hulkravet kodriver, Primula veris; Alm. brunelle, Prunalla vulgaris; Nikkende limurt, Silene nutans; Dagpragtstjerne, Silene dioica; Blæresmælde, Silene vulgaris; Moskus katost, Malva moschata

Enårige: Klinte, Agrostemma githago; Kornblomst, Centaurea cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Liden Skjaller, Rhinanthus minor 

Toårige: Alm. slangehoved, Echium vulgare

Engblanding til lerjord

Flerårige: Hørblomst, Linum perenne; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Alm. røllike, Achillea millefolium; Fjernellike, Dianthus plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; Hvid okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris

Enårige: Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Hør, Linum grandiflorum rubrum; Judaspenge, Lunaria annua; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Klinte, Agrostemma githago; Alm. hjulkrone, Borago officinalis; Brudeslør, Gysophila elegans; Ridderspore, Delphinum consolida; Knippelimurt, Silene armenia; Liden Skjaller, Rhinanthus minor

Toårige: Gyldenlak, Cherianthus cheirii/allionii; Alm. slangehoved, Echium vulgare; Fingerbøl, Digitalis purpurea

 

Blomsterfrøene skal helst udsås i en periode med fugt i jorden. Optimalt i perioderne medio april til medio maj og i løbet af efteråret i september-oktober

Find en vejledning til, hvordan du sår en blomstereng her (PDF)

Det kræver et stykke arbejde fra jer for at gå fra en ensartet græsplæne til en varieret blomstereng.

Selve anlæggelsen af en blomstereng kan være et stort og hårdt arbejde, så snak gerne sammen med naboer, så arbejdet fordeles ud på flere hænder og gør det til en hyggelig arbejdsdag, som styrker fællesskabet i nabolaget.  

Vi har lavet en guide, der forklarer, hvordan man anlægger en blomstereng, og hvordan man efterfølgende skal pleje blomsterengen, så den kan holde mange år frem.

Find en vejledning til, hvordan du sår en blomstereng her (PDF)

Sammen med en pose blomsterengsfrø får I også et skilt, som I kan sætte i blomsterengen, så det er tydeligt for alle forbipasserende, at det vilde udtryk er med vilje.

Tingskov Allé, Tranbjerg

FØR

EFTER

Langenæsparken

FØR

EFTER