En grøn kommune med masser af muligheder for et aktivt friluftsliv kræver en indsats. Heldigvis har mange stor interesse i at skabe mere og bedre natur og i at genskabe naturområder som enge og overdrev, lave nye vandhuller, oprette græsningslaug eller forbedre adgangen til rekreative oplevelser i det åbne land. Mange projekter udfører vi i samarbejde med lokale aktører og private lodsejere.

"Grønne Projekter" støtter en række af forslagene, og nu er der igen mulighed for at søge midler til natur- og friluftsprojekter. I år er den 1. november frist for at søge om midler til projekter, der skal udføres det følgende år.

Du skal bruge dit MitID.

Få inspiration fra tidligere projekter

Du kan søge inspiration og få en fornemmelse for typiske projekters mål og omfang ved at se beskrivelser af tidligere års projekter.