Der skal være en vej ud af hjemløshed for alle. En vej, der leder til en god og tryg hverdag i et hjem, der passer til den enkelte.

For mange er vejen rimeligt lige, men kræver en håndsrækning og et lille skub til en start. For andre er vejen snørklet og svær at navigere. For nogle er det svært overhovedet at se, at der findes en vej ud af hjemløshed.

Vi vil bane vejen for alle. Og vi vil hjælpe alle på vej.

Vi sætter mennesket i centrum
Aarhusianere i hjemløshed er lige så forskellige som alle andre. Det samme er deres ønsker, drømme og behov. Vi skal ikke definere, hvad der er det gode liv eller den rigtige bolig. Vi vil være nysgerrige og finde gode løsninger sammen med den enkelte.

Vi sætter tempo på Housing First
Sammen kan vi hjælpe flere til en hverdag i egen bolig, hurtigere – så hvorfor ikke gøre det? Vi vil sætte tempo på Housing First og gøre vejen ud af hjemløshed kort og tryg.
Når vi møder udsatte aarhusianere fx på gaden, på væresteder eller på forsorgshjem er vi proaktive, hurtige og koordinerede. Vi sætter ind med sociale indsatser, beskæftigelsesindsatser og andre tilbud, der kan motivere den enkelte og skabe tillid og tryghed.

Vi skaber gode overgange
Aarhusianere i hjemløshed skal opleve, at de får indsatser og tilbud, der hænger sammen – uanset hvem de er, og hvor vi møder dem. Det gælder særligt i overgangen fra et liv i hjemløshed til et liv i egen bolig. Vi vil skabe tætte og tillidsfulde relationer, og vi vil tage ansvaret for at koordinere tilbud, så den enkelte kan bruge energien på at finde sig til rette. Med andre ord: Vi vil være dem, man kan regne med.

Vi sikrer rammerne for en god hverdag
Fire vægge skaber ikke et hjem. Vi vil åbne døre til indsatser og fællesskaber, som giver indhold i hverdagen og noget at stå op til om morgenen. Fællesskaber, der modvirker ensomhed og understøtter den enkeltes drømme og håb for fremtiden. Det kan være i nabolaget, på en arbejdsplads eller en uddannelse, i foreningslivet eller hos civilsamfundsaktører.

Vi er nysgerrige på nye veje
Der skal være en vej ud af hjemløshed for alle. Men det er ikke sikkert, at vi kender alle veje i dag.
Vi vil have blik for hinandens tilbud, styrker og kompetencer. Vi vil dele viden og erfaringer. Og vi vil være nysgerrige på nye veje og samarbejdsrelationer, som kan skabe en bedre hverdag for de aarhusianere, vi er fælles om.