SIBdev - Social lmpact Bond Developement vil undersøge, hvordan byerne kan bruge sociale indsatser til at forbedre offentlig service inden for områder som beskæftigelse, ældre, ensomhed og indvandring. I Aarhus er det Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) der deltager i netværket. MSB skal undersøge mulighederne for samarbejde med private investorer om den offentlige sociale service.

Der er otte europæiske byer med i projektet: Heerlen (Holland) som er leadpartner, Voru (Estland), Zaragoza (Spanien), Pordenone (Italien), Fundão (Portugal) Baia Mara (Rumænien), Kecskemét (Ungarn) og Aarhus.

Projektet kører i to faser

1. fase startede i september 2019 og afsluttes 2. marts 2020. Herefter skrives ansøgningen om at fortsætte netværket. 
2. fase starter d. 14. maj 2020 og kører to år frem. 

URBACT Action Planning netværket hjælper byer i Den Europæiske Union med at finde løsninger på forskellige udfordringer. I netværket, som består af 7-10 partnere fra forskellige europæiske byer, deles erfaringer og lære af hinanden. Der nedsættes arbejdsgrupper af lokale interessenter i byerne, som så videndele med det tværnationale partnerskab og en ekspert om emnet.