Konkret arbejdes der med konceptualisering af såkaldte mobilitetsmødesteder, hvor det er attraktivt at lade bilen stå og fortsætte til fods, på cykel eller løbehjul. Et væsentligt element er en eller flere prøvehandlinger, hvor konceptet bliver gjort til virkelighed. Undervejs evalueres prøvehandlingens effekt og barrierer for skiftet mellem transportmidler identificeres og håndteres.

Projektet i Aarhus gennemføres af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Aalborg Universitet bidrager til konceptualisering og evaluering.

Projektet løber frem til 31. december 2025.

Du kan læse mere om ACTIVE CITIES her.