I efteråret 2019 vil der blive udarbejdet et koncept for såkaldte ’mobilitetsbasarer’, hvor medarbejdere fra Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg og Midttrafik besøger de ældre og tager en snak om, hvordan de kommer rundt til forskellige aktiviteter. Formålet er at blive klogere på ældres mobilitet og give gode råd om alternativer til at komme rundt til hverdagens gøremål.

Der lægges op til et tæt samarbejde med Aarhus Kommunes Ældreråd og magasinet VITAL, hvor der gennem projektets levetid vil blive formidlet gode historier om, hvordan ældre medborgere i Aarhus Kommune kommer rundt.

Se Inspirationskatalog for ældre og mobilitet her