I forbindelse med evalueringen er der i april 2019 på Møllevangs Allé Syd foretaget:

 • Tællinger af antal fodgængere og cyklister.
 • Observationer med fokus på flow, aktiviteter, ophold og konfliktsituationer. Stop-op interviews der bidrager med holdninger fra fodgængere og cyklister. (Der er interviewet 95 cyklister og 88 fodgængere)
 • Hjemmeinterviews med beboere i nærområdet (Der er interviewet 150 beboere)
 • Indsamling af udtalelser fra erhvervslivet

Evalueringen blotlægger, at omdannelsen har haft følgende positive virkninger:

 • En grøn smuk allé
 • Lavere hastighed
 • Mindre trafik
 • Cykelgadetanken ses som et positivt koncept

Dog har udformningen haft nogle uforudsete og problematiske følgevirkninger:

 • Biler og cyklister karambolerer med bump
 • Tung varekørsel er problematisk
 • Cyklister på fortovet
 • For få overgange
 • Svær adgang til sidegaderne
 • Spøgelsesbilister og U-vendinger
 • Presset og stresset cykeloplevelse

På baggrund af evalueringen og møder med fællesrådene i området har vi fra kommunens side vurderet på hvilket tiltag, der kunne gøres for at imødekomme de uforudsete og problematiske følgevirkninger.

Mobilitet, Anlæg og Drift arbejder derfor videre med nedenstående løsninger og fokuspunkter:

 • Vi har allerede etableret flere overgange, så det er blevet nemmere for cyklister og forgængere og krydse vejen.
 • Kommunikation og information omkring færdsel på en cykelgade, især i forhold til at synliggøre at kørsel også over bump skal ske med en hastighed svarende til hastigheden for cyklister, normalt under 30 km/t.
 • Vi går i dialog med Politiet omkring en opfølgende indsats i forhold til U-vendinger og spøgelsesbilister.
 • Vi vurderer på muligheden for at begrænse gennemkørende lastbiltrafik på Møllevangs Allé, i samspil med den øvrige trafikplanlægning i hele området.  

I evalueringen var et gennemgående tema, at adgangen til og fra sideveje var blevet besværliggjort, det giver nogle længere omveje og resultere i, at der bliver foretaget ulovlige u-vendinger og kørsel mod ensretningen.

Løsningen med at lave ”to ensrettede veje” med en rabat imellem er valgt i forhold til at muliggøre indretningen som cykelgade, indsnævre den brede vej og give plads til, at der kunne etableres allé med træer.

Hvis der skulle sikres overgange for biler ved alle side veje og indkørsler, ville der ikke være nogen sammenhæng i den grønne linje som træerne skaber samtidig med, at det vil give mange konfliktpunkter mellem cyklister og biler og på den måde øge uheldsrisici.

Her kan du læse mere om evalueringen og se den samlede rapport