Projektet Smart mobilitet blev igangsat i april 2014 som udgangspunkt for at udvikle nye måder at anskue og tackle mobilitetsudfordringerne på. Smart mobilitet var et udviklings- og innovationsprojekt med formålet at ændre den trafikale vanetænkning i Aarhus.

Smart mobilitet har kortlagt aarhusianernes transportvaner og gennem casearbejde, dedikerede indsatser og i samarbejde med specifikke målgrupper undersøgt, hvordan adfærd og vaner kan ændres.

Smart mobilitet blev finansieret af Aarhus Kommunes Innovationspulje, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Projektet Smart mobilitet sluttede i 2018, men mange af indsatserne bruges fortsat i Aarhus Kommunes arbejde med trafik og mobilitet.  

Se hele Smart mobilitets idékatalog her