Kandidatlister

For at kunne opstille til byrådet, skal kandidatlisten (parti, borgerliste eller enkeltperson) udfylde en kandidatliste-formular med en oversigt over kandidater. På den samme formular skal fremgå, hvem der er stillere for kandidatlisten, og stillerne skal skrive under og oplyse deres adresse og personnummer.

For at kunne opstille til byrådsvalget, skal en kandidatliste have underskrifter fra min. 50 stillere.

Kandidatlister, der er repræsenteret i det nuværende byråd, kan efter anmodning fritages fra krav om underskrifter fra min. 50 stillere. Kandidatlister, der ikke kan fritages til underskrift fra stillere, kan indleveres i perioden 14. september - 28. september 2021. Kandidatlister, der efter anmodning kan fritages til underskrift fra stillere, kan indleveres i perioden 31. august - 14. september 2021. Der kan ikke dispenseres fra fristerne.

Her kan du læse reglerne for ophængning af valgplakater.

Læs mere om valgplakater

Byrådsvalg

Alle, der har valgret, kan stille op som kandidat ved byrådsvalget, forudsat at man anbefales af 50 borgere (stillere) i kommunen, der ligeledes har valgret.

Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

  • som kandidat for et politisk parti
    som kandidat for en borgerliste
    som enkeltperson  

Når du har valgt, hvordan du ønsker at opstille, skal du udfylde kandidatliste-formularen med navn, personnummer, adresse, underskrift mm. på den eller de personer, der opstiller på listen samt stillernes navne, adresser, cpr-nr. og underskrifter. Det skal endvidere fremgå, hvilken opstillingsform, partiliste eller sideordnet opstilling, kandidatlisten ønsker at benytte.  

Tidsfrister ved byrådsvalget 2021

En kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021 og skal være indleveret senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00, hvis kandidatlisten ønskes fritaget fra kravet om underskrifter fra stillere.

En kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdag den 14. september 2021 og skal være indleveret senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00, hvis kandidatlisten ikke kan fritages fra kravet om underskrifter fra stillere. Listen skal være underskrevet af mindst 50 stillere, der har valgret i kommunen.

Anmeldelser af valgforbund og/eller listeforbund skal være indleveret senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00 ved fremmøde til Valgsekretariatet, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Blanketter til anmeldelse af kandidater og valg-/listeforbund kan hentes på Dokk1 hos Borgerservice eller i Informationen. Anmeldelse af kandidatlister samt anmeldelse af liste-/valgforbund skal ske på de formularer, der er godkendt af ministeriet. Formularer fra tidligere år kan ikke anvendes.

Liste- og bogstavbetegnelse

En kandidatliste skal have en listebetegnelse for at kunne godkendes. En kandidatliste kan ikke anvende en listebetegnelse, som anvendes af partier, der er opstillingsberettiget til Folketinget, eller hvor navnet på et sådant parti indgår, eller en betegnelse, der kan give anledning til forveksling med kandidatlister for et af disse partier. Som listebetegnelse kan ikke anvendes enkelte bogstaver eller en kombination af bogstaver, der ikke danner et ord. Endelig kan en listebetegnelse ikke anvendes, hvis en anden har eneret til listebetegnelsen.

Valgbestyrelsen tildeler de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnelse. Kandidatlisten kan udtrykke ønske om en bestemt bogstavbetegnelse.

Regionsrådsvalg

Alle der har valgret, kan opstilles som kandidat til regionsrådet. Du skal være valgbar og opfylde disse krav:

  • Du er fyldt 18 år
  • Du har fast bopæl i regionen
  • Du er statsborger i Danmark eller et andet EU-land, Island eller Norge - eller har haft fast bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 3 år

Samtidig skal du anbefales af 50 borgere (stillere) i regionen, der også har valgret.

Folketingsvalg

Hvis du ønsker at blive opstillet til Folketinget kan det ske på to måder. Enten om parti eller som enkeltperson.

Hvis du og andre ønsker at opstille til Folketinget med et nyt parti, skal I samle mindst 19.769 underskrifter, som skal indleveres til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Antallet af underskrifter svarer til 1/175 af de gyldige stemmer.

Hvis du opstiller som enkeltperson, skal du være klar over, at det bliver svært at blive valgt ind. Det er kun sket en gang i nyere historie, da Jakob Haugaard blev valgt ind i 1990'erne.