Kandidatlister

Kandidatlisterne kan afhentes på Dokk1 i Borgerservice. Det er kun disse nye lister, som kan bruges til indsamling af underskrifter fra stillere og anmeldelse af kandidater til Byrådsvalget. Gamle kandidatlister kan ikke benyttes.

Kandidatlister og stillerlister for kandidatlister, der ikke kan fritages for underskrift fra stillere, kan indleveres i perioden 14. september - 28. september 2021.

Kandidatlister, der efter anmodning kan fritages for underskrift fra stillere, kan indleveres i perioden 31. august - 14. september 2021.

Der kan ikke dispenseres for fristerne.

 

Valgplakater

Her kan du læse reglerne for ophængning af valgplakater.

Læs mere om valgplakater

 

Stillere ved valg

Byrådsvalg

Alle, der har valgret, kan stille op som kandidat ved byrådsvalget, forudsat at man anbefales af 50 borgere (stillere) i kommunen, der ligeledes har valgret.

Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

  • som kandidat for et politisk parti
  • som kandidat for en borgerliste
  • som enkeltperson
     

Når du har valgt, hvordan du ønsker at opstille, skal du udfylde en kandidatliste med stillernes navne, adresser, cpr-nr. og underskrifter. 

Regionsrådsvalg

Alle der har valgret, kan opstilles som kandidat til regionsrådet. Du skal være valgbar og opfylde disse krav:

  • Du er fyldt 18 år
  • Du har fast bopæl i regionen
  • Du er statsborger i Danmark eller et andet EU-land, Island eller Norge - eller har haft fast bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 3 år

Samtidig skal du anbefales af 50 borgere (stillere) i regionen, der også har valgret.

Folketingsvalg

Hvis du ønsker at blive opstillet til Folketinget kan det ske på to måder. Enten om parti eller som enkeltperson.

Hvis du og andre ønsker at opstille til Folketinget med et nyt parti, skal I samle mindst 19.769 underskrifter, som skal indleveres til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Antallet af underskrifter svarer til 1/175 af de gyldige stemmer.

Hvis du opstiller som enkeltperson, skal du være klar over, at det bliver svært at blive valgt ind. Det er kun sket en gang i nyere historie, da Jakob Haugaard blev valgt ind i 1990'erne.