Vil du være frivillig ved valg?

Du har chancen for at være med, når der er valg i Aarhus Kommune.

Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med fx at udlevere stemmesedler, krydse af i valgbøgerne, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og optælle stemmer, når valget er slut. Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen. 

Du er som frivillig med til at løfte en stor opgave, der kræver et godt fællesskab og samarbejde på valgstederne. Det plejer at være en lang, men også festlig og hyggelig dag.

Læs mere om at være frivillig ved valg.