Vil du være frivillig på valgdagen?

Du kan melde dig som frivillig på et af Aarhus Kommunes 49 valgsteder. Vi åbner for tilmelding her på siden få dage efter, valget er udskrevet.

Hvorfor være frivillig på et valgsted?

Som frivillig støtter du aktivt op om demokratiet i Danmark.

Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med at udlevere stemmesedler, krydse af i valgbøgerne, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og optælle stemmer, når valget er slut. Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen. 

Du skal møde på valgstedet kl. 7.00 og være der, til de sidste stemmer er talt op. Det kan godt blive sent på de større valgsteder. 

Som frivillig får du fuld forplejning hele dagen og 880 kr. i skattepligtige diæter.

Du er med til at løfte en stor opgave, der kræver et godt fællesskab og samarbejde på valgstederne. Det er en festlig og hyggelig dag, hvor de mange frivillige er med til at skabe den gode stemning.

Krav til dig

Du skal være mindst 18 år, bo i Aarhus Kommune og have ret til at stemme ved Folkeafstemningen for at blive frivillig. Det er en lang dag, så du skal have et godt helbred. Du får naturligvis pauser, men må dog ikke forlade valgstedet i løbet af dagen.

Husk at du skal brevstemme før valget, hvis du er frivillig på et andet valgsted end det, du ellers skulle stemme på. 

Tilmelding

Du kan melde dig som frivillig her på siden, når vi åbner for tilmelding få dage efter valget er udskrevet. Når du tilmelder dig, skal du vælge, hvilket valgsted i Aarhus Kommune, du vil hjælpe på. Hvis et valgsted ikke længere er på listen, er det fordi, pladserne er besat.