Frivillige tilforordnede hjælper med at tage imod vælgerne, krydse dem af i listerne og udlevere stemmesedler.

Som frivillig er du også med til at hjælpe vælgerne med at afgive deres stemme og sikre, at stemmesedlerne kommer i valgurnerne. Samtidig er de mange frivillige med til at sikre, at det hele forløber efter reglerne, og så er de med til at skabe den gode stemning på valgstederne.

Faktisk er de mange frivillige helt afgørende for, at vi kan afvikle valg og folkeafstemninger på en rigtig god måde i Aarhus Kommune.

Læs mere om at være frivillig ved Folkeafstemningen 1. juni.