Frivillige tilforordnede hjælper med at tage imod vælgerne, krydse dem af i listerne og udlevere stemmesedler.

Som frivillig er du også med til at hjælpe vælgerne med at afgive deres stemme og sikre, at stemmesedlerne kommer i valgurnerne. Samtidig er de mange frivillige med til at sikre, at det hele forløber efter reglerne, og så er de med til at skabe den gode stemning på valgstederne. Faktisk er de mange frivillige helt afgørende for, at vi kan afvikle folketingsvalget på en rigtig god måde i Aarhus Kommune.

Når du møder ind om morgenen, vil du få en nærmere introduktion til opgaverne. Du behøver ikke kender til reglerne eller lovgivningen på forhånd.

Hvis der opstår tvivl i løbet af dagen, er der en valgteknisk leder på alle valgsteder, som kan afklare alle spørgsmål.

Læs mere og meld dig som frivillig ved folketingsvalget 1. november 2022