Det er muligt at skifte afstemningssted, hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at benytte et andet afstemningssted end det, du ellers tilhører.

Ansøgning skal ske ved at benytte blanketten Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted.

Blanketten skal afleveres til Folkeregisteret, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Hvis du har spørgsmål vedr. skift af afstemningssted, kan du kontakte Folkeregisteret på telefon 89401030.

Der er sidste frist for ansøgning 8. november 2021, hvis du ønsker at skifte afstemningssted til By- og regionsrådsvalget 16. november 2021.