Du har valgret, hvis du er fyldt 18 år senest på valgdagen, har fast bopæl i kommunen og herudover enten

  • har dansk statsborgerskab
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Du er valgbar, hvis du har valgret og senest fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

Britiske statsborgere

Der er en overgangsordning for britiske statsborgere. Den betyder, at briter fortsat kan stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, når de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.