Det næste valg til Europa-Parlamentet afholdes den 26. maj 2019. Som international borger skal du være optaget på valglisten i Danmark, hvis du vil stemme til valget. Du kan stemme til Europa-Parlamentet i Danmark, hvis du:

  • Er statsborger i et af EU's medlemsstater
  • Bor i Danmark (du har et dansk CPR-nummer)
  • Du er over 18 år på valgdagen

For at afgive din stemme skal du være indskrevet i valglisten i Danmark. For at blive tilmeldt skal du sende en ansøgning til den kommune, hvor du bor. Fristen for at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019 er overskredet.

Hvis du bor i Aarhus, kan du aflevere ansøgningen:

  • Personligt ved at besøge Borgerservice på Dokk1 eller hos International Citizen Service (hvis du er hos Dokk1 eller ICS for at ansøge om et CPR nummer, vil ansøgningsskemaet blive givet til dig).
  • Digitalt ved at sende det fra din digitale postkasse på borger.dk eller (lifeindenmark.dk).
  • Ved almindelig post til:

Folkeregister / Sygesikring, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Send venligst ikke ansøgningen pr. E-mail, da den indeholder personlige oplysninger.

Læs mere og find ansøgningsskemaet her

Har du allerede været indskrevet i valglisten?

Hvis du er optaget på valglisten i Danmark til tidligere valg til Europa-Parlamentet, har du automatisk ret til at stemme ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet. Du behøver derfor ikke gøre noget, hvis du vil stemme til parlamentsvalget den 26. maj 2019.