Aarhus - en god by for alle


Aarhus – en by med plads til alle og brug for alle

En by med plads til at udfolde og udvikle sig. En by, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Aarhus - en by i bevægelse

En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. En by, hvor vi tager medansvaret for hele regionens udvikling på os. En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. En by med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv.

Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab

En by, hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og internationalt. En by, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi udvikles og tages i anvendelse. En by fuld af vilje til fornyelse. En by, hvor medborgerskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores by i fællesskab. En by, hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.