Aarhus har sin egen crowdfundingplatform,  www.CrowdfundingAarhus.dk

Crowdfunding Aarhus er en platform, som kan benyttes af alle i Aarhus Kommune: private borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. Kort sagt, alle som ønsker at crowdfunde spændende projektidéer i Aarhus, der understøtter medborgerskab.

Crowdfunding Aarhus ejes af Aarhus Kommune. Men projekterne, der crowdfundes til på platformen, er borgernes. Det vil sige, at borgerne selv skal forberede projekterne, crowdfunde til dem og realisere dem efterfølgende.

Aarhusborgere kan på den måde hjælpe hinanden med at finansiere de mange spændende projektidéer, der findes, udvikles og arbejdes på rundt i hele kommunen. Det er med andre ord en digital raslebøsse for Aarhus-projekter, som skal være åbne for alle og i fællesskabets interesse.

Hvordan crowdfunder man

Alle har mulighed for at gå ind på platformen og se, hvilke projekter, der søges finansieret via crowdfunding, og selv give et økonomisk bidrag, hvis man har lyst.

Det gøres ved at man opretter sig som bruger på www.CrowdfundingAarhus.dk.

Her kan man give en økonomisk donation eller foretage et køb med en tilsvarende belønning retur, hvis/når et projekt gennemføres. På den måde kan man selv være med til at finansiere konkrete projekter, der bidrager til medborgerskab, fællesskab, udvikling og engagement og samler på tværs af interesser.

Det kan fx være:

  • en sportsforening, som har brug for nye idrætsfaciliteter
  • lokale ildsjæle, som vil bygge en ny legeplads eller badebro
  • en landsby, som vil holde en årlig byfest
  • et lokalområde, som vil have kunst på busstoppestederne eller en skaterpark
  • en teatertrup, som vil lave gratis forestillinger for de ældre på lokalcentrene
  • et dagtilbud, som vil ændre en bar grund til en blomstereng til glæde for børnene og lokalområdet

Hvem kan crowdfunde

Man kan også selv gå ind på platformen oprette sit eget crowdfundingprojekt. Alle projekter, der crowdfundes til, skal være åbne for alle og i fællesskabets interesse.
Derud over skal de:

  • være lovlige
  • ligge i Aarhus Kommune
  • ligge indenfor kommunalfuldmagtens rammer
  • understøtte kommunens medborgerskabspolitik

Vil du gerne høre mere

Aarhus Kommune vil løbende afholde workshops for alle, der har, eller er interesserede i at få, et crowdfundingprojekt på kommunens nye platform.

Du kan henvende dig på crowdfunding@aarhus.dk hvis du ønsker at vide, hvornår den næste workshop afholdes, og du kan også tilmelde dig til en workshop på samme mailadresse.

På Aarhus Kommunes workshop bliver man introduceret til, hvad crowdfunding er, og hvilken type projekter det kan bruges til. Man får også en gennemgang af, hvad man skal være opmærksom på før, under og efter sit crowdfundingprojekt, ligesom der gives gode råd, tips og tricks, hvis man er kommende projektejer og gerne vil nå godt i mål med sit crowdfundingprojekt.

Tryghed og gennemsigtighed

Aarhus Kommune er med platformen garant for ordentlige og trygge forhold. Der er gennemsigtighed omkring alle processer, og man kan være sikker på, at få sine penge tilbage, hvis ikke et projekt opnår det fulde beløb til at blive realiseret. Alle projekter valideres og godkendes, inden de lanceres på platformen.

For mere information kontakt Borgmesterens Afdeling på: crowdfunding@aarhus.dk