Sommer 2020

Kommunen yder tilskud til sommerferieaktiviteter, og kan eventuelt være behjælpelig med at stille kommunale lokaler til rådighed.

Det er Sport & Fritids håb, at rigtig mange foreninger og eventuelle andre initiativtagere vil igangsætte et bredt udvalg af aktiviteter i sommerferien for de aarhusianske skolebørn i 0. - 9. klasse. 

Læs reglerne før du søger:

Der findes bestemte retningslinjer vedrørende sommerferieaktiviteter for børn i Aarhus Kommune.

Læs Retningslinjer 

Sport & Fritid planlægger i øjeblikket aktivitetsprogram for aarhusianske børn i skolernes sommerferie 2020 (ugerne 27 – 32).

Foreninger og andre initiativtagere anmodes om, at bistå med aktiviteter, der kan give børnene en gratis og fornøjelig ferieoplevelse.

Sådan ansøger du:

Fra tirsdag den 13. januar kan du udfylde og sende ansøgningsskema:

Ansøgningsfristen for 2020. Fristen er den 1. februar 2020 kl. 15.00.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forvente at komme i betragtning.

I forbindelse med ansøgningen skal du være opmærksom på følgende: 

  • Udfyld formular med jeres oplysninger til Ferieavisen Aktiv Sommerferie 2020 (udkommer medio maj 2020)
  • Udfyld evt. ansøgningsblanket om lån af lokale (hvis behov for lokale er til stede). - Hent ansøgningsblanket 
  • Børneattester skal anvendes efter gældende regler.
  • Der skal indhentes børneattest på de instruktører, der medvirker i sommerferieaktiviteter.

Afregning af aktiv sommerferie :

Du finder afregningsskemaet her: Afregning - Aktiv sommerferie 2020

Afregningsskemaet skal udfyldes i alle felter. Skemaet indsendes først, når hele aktivitetsforløbet er afholdt, dog senest d. 1. september 2020.

Ferieavisen Aktiv Sommerferie

Før sommerferien udsender Sport & Fritid ferieavisen Aktiv Sommerferie til alle Aarhusianske skoleelever.

Det vil sige, at du som initiativtager ikke selv skal annoncere tilbuddene.

Ferieavis 2020 - Dansk
Ferieavis 2020 - Engelsk