Sport & Fritid inviterer foreningsliv, erhvervsliv, interesseorganisationer, politikere og andre med særlig interesse for området til idræts- og fritidskonference torsdag d. 13. april 2023 kl. 17.00-21.00 DGI-Huset Aarhus.

Konferencens indhold

Konferencen danner ramme om en fælles platform for faglig sparring, netværk og inspiration for alle deltagende aktører med debatter, spændende oplægsholdere og faciliterede netværksseancer. Konferencen er opdelt i 3 spor:

Spor 1: Fællesskaber i foreningslivet
Alle skal have mulighed for at tage del i aktive og inkluderende fritidsfællesskaber. Fællesskaberne er vigtige for vores selvværd, trivsel og sundhed, men det er ikke alle, der har ressourcerne til at indgå i et aktivt fritidsliv.

  • Hvordan kan idræts- og fritidslivet understøtte, at flere tager del i deres fællesskaber?

Spor 2: Fælles om det nære
De rigtige fysiske rammer og faciliteter er afgørende for, at vi kan dyrke vores fritidsinteresser.

  • Hvordan kan udviklingen af fritidsfaciliteter understøttes, så de matcher både nuværende og fremtidige brugeres behov?

Spor 3: Klima og bæredygtighed
Forenings- og fritidslivets store berøringsflade er en indgang til at skabe større kendskab til behovet for bæredygtige forandringer og udgør steder, hvor vi konkret og praktisk kan gøre en forskel i hverdagen.

  • Hvordan kan idræts- og fritidslivet spille en rolle i den grønne omstilling?

Se det fulde program nederst på siden.

Der vil være forplejning under konferencen.

Tilmelding

Konferencen er åben for alle og målrettet foreningsliv, erhvervsliv, interesseorganisationer, politikere og andre med særlig interesse for området. 

Tilmeldingsfrist: 11. april 2023

 

Kl. 17.00: Check-in og velkomst
v. Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

17:15: Hvorfor støtter OK lokalsporten?
Oplæg fra Anders Knudsen (salgsdirektør OK) om virksomhedens incitament til at støtte op om idrætsforeninger og lokalsamfund samt hvad der skal til for at foreninger bliver attraktive?

Kl. 17.30: Hvordan skabes morgendagens idræts- og fritidsliv?
Samtale mellem Maja Pilgaard (IDAN), Anders Knudsen (OK) og Jens Bundgaard (Idrætssamvirket)
Moderator: Henrik H. Brandt (Idrættens Konsulenthus)

Samtalen vil have fokus på et fremtidsperspektiv på udviklingen af idræts- og fritidslivet i Aarhus.

18.00: Spisepause

18.15: Temadrøftelser

Spor 1: Fællesskaber i foreningslivet
Inklusion i idrætsfællesskaber – et aktuelt problem v. Sine Agergaard (AAU)
Sporet modereres af Henrik H. Brandt (Idrættens Konsulenthus)

Spor 2: Fælles om det nære
Fokus på faciliteter i en storby v. Anna Hassel (Lokale og Anlægsfonden) og Hother Hennings (Søsporten)
Sporet modereres af Martin Borch (Idrætssamvirket)

Spor 3: Klima og Bæredygtighed
Nye måder at tænke bæredygtighed på v. Martin Thim (Northside)
Sporet modereres af Søren Peter Hansen (FOF)

Kl. 18.55: Pause

Kl. 19.10: Temadrøftelser fortsat

Spor 1: Fællesskaber i foreningslivet
Forskellige formater af foreningsudvikling
v. Jacob Erdmann og Christine Winding-Lauritzen (foreningsudviklere i hhv. Frydenlund og BMI)
Sporet modereres af Henrik H. Brandt (Idrættens Konsulenthus)

Spor 2: Fælles om det nære
Hvad skal der til for at lykkes med at inkorporere fritidsfaciliteter i byudvikling?
v. Rune Kilden (Byudvikler)
Sporet modereres af Martin Borch (Idrætssamvirket)

Spor 3: Klima og Bæredygtighed
Grøn omstilling af foreningslivet
Stinne Skammelsen fra Aarhus Omstiller
Sporet modereres af Søren Peter Hansen (FOF)

Kl. 19.50: Netværkssalon
med kaffe og kage

Kl. 20.20: Check-in fra virkeligheden
Fortællinger fra foreningslivet

Kl. 20.55-21.00: Afslutning på konferencen