Forskellige tilbud over hele byen har lokaler, som du kan låne til foreningsmøder og arrangementer m.v. Du kan låne lokalerne, når vi ikke bruger dem til vores egne arrangementer, og hvis du er en forening, organisation eller andet, der understøtter borgernes mulighed for at være aktive borgere.

Med udlån af lokaler, vil vi gerne understøtte byens frivillige miljøer og styrke samspillet mellem civilsamfund og kommunens sociale tilbud. Der kan være op til 150 personer i lokalerne.

Sådan låner du lokalerne

Kontakt det tilbud, som du gerne vil låne et lokale af, eller som har lokaler, du gerne vil høre mere om. Du finder kontaktinformationer her på siden.

Vi foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og det er tilbuddets centerchef, der godkender eller afviser arrangementet ud fra saglige begrundelser. Arrangementer må ikke afvises af politiske, religiøse eller lignende grunde.

Hvis du har spørgsmål om selve ordningen, kan du ringe til vores kontaktperson under "Kontakt".

Kontakt de enkelte tilbud for nærmere information om tilgængelighed m.m.

Oversigt over lokaler, du kan låne, når vi ikke bruger dem til vores egne arrangementer, og hvis du er en forening, organisation eller andet, der understøtter borgernes mulighed for at være aktive borgere.

Kontakt de enkelte tilbud for nærmere information om tilgængelighed m.m.

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand

Lokaler: Kantineområdet 
Antal: Ca. 80 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til kantineområdet i kørestol
Tidsrum: Som udgangspunkt klokken 8-15:30, men altid efter aftale
Kontakt: Simen Persoons, telefon 87 13 25 25

Ungecentret Skanderborgvej
Skanderborgvej 156, 8260 Viby

Lokaler: Fællesrum og tre mødelokaler tæt ved fællesrum.
Antal: 100 personer i fællesrummet og 25 personer i hvert mødelokale
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til lokalerne i kørestol
Tidsrum: I øjeblikket bruger Ungecentret selv flere lokaler onsdag eftermiddag og aften, når der afholdes ”Onsdags Salon”, men øvrige dage, også uden for Ungdomscentrets åbningstid, er det muligt at låne lokaler
Kontakt: Annie Axelsen, telefon 89 40 52 00

Borgercenter Nord
Bofællesskabet Elev, Engelstoft 119, 8520 Lystrup

Lokaler: Fællesarealet i Bofællesskabet Elev
Antal: 20 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til fællesarealet i Bofællesskabet Elev i kørestol
Tidsrum: Hverdage klokken 9-15 i Elev
Kontakt: Karin Juul, telefon 40 56 83 26

Borgercenter Vest
Havkærparken 45, 8381 Tilst

Lokaler: Kantinen i Aktivitetshuset Havkærparken
Antal: Max 150 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til kantinen i kørestol
Tidsrum: Efter klokken 15:30
Kontakt: Karin Juul Pedersen, telefon 40 56 83 26

Borgercenter Syd
Bocenter Tranbjerg, Trankærgårdsvej 108, 8310 Tranbjerg
Boformen Nygårdsvej, Nygårdsvej 1A, 8270 Højbjerg

Lokaler: Mødelokaler på Bocenter Tranbjerg og mødelokale på Helhedstilbuddet Nygårdsvej
Antal: 30 personer på Bocenter Tranbjerg, max. 25 på Helhedstilbuddet Nygårdsvej
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til lokalerne i kørestol
Tidsrum: Hverdage klokken 16-22, weekend klokken 9-22
Kontakt: Jacob Thiesen, telefon 20 93 63 89

Lyngåskolen
Graham Bells Vej 1D

Lokaler: Kantinen og salen
Antal: Cirka 50 personer i kantinen og cirka 70 i salen
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til salen og kantinen i kørestol.
Tidsrum: Mandage og onsdage klokken 16-24
Kontakt: Lill M. Christensen, telefon 87 13 25 00, e-mail lilch@aarhus.dk og Tom Vestergaard, e-mail vtg@aarhus.dk

Stefanshjemmet
Carl Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus

Lokaler: Pejsestuen mod betaling for rengøring
Antal: Cirka 15-20 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til Pejsestuen i kørestol. Der er også et hæve-sænke-bord, der kan justere ift. til højden på kørestolen
Tidsrum: klokken 9-14
Kontakt: Merete Johnsen Olesen, telefon 87 33 19 00

Center for Akut og Opsøgende Indsatser
Malmøgade 7, 8200 Aarhus N

Lokaler: Et mødelokale - kan bookes til mødeaktiviteter
Antal: Cirka 15 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til mødelokalet i kørestol
Tidsrum: Som udgangspunkt alle ugens dage klokken 8-22
Kontakt: Connie Maagard, coms@aarhus.dk

Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser
Årslev Møllevej, 8220 Brabrand

Lokaler: Tre Eges hal
Antal: Ca. 60-70 personer
Tilgængelighed: De fysiske rammer er ikke handicapvenlige
Tidsrum: Altid efter aftale med ledelsen på Tre Ege, men vejledende kl. 9-15 
Kontakt: Jette Sølvhøj, telefon 29 38 02 33

Center for Bo-området
Tuestensvej 2, 8381 Mundelstrup

Lokaler: To mødelokaler og et træningslokale
Antal: Ca. 6 personer i det ene mødelokale og ca. 25 personer i det andet mødelokale. I træningslokalet kan 4-6 personer træne samtidigt
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til mødelokalet i stueplan i kørestol. Lokalerne i kælderen kræver gang på trappe
Tidsrum: Hverdage klokken 17-22, spørg for dagtimer mandag, torsdag og fredag. Weekendudlån også muligt 
Kontakt: Kenneth Sandell Henriksen, telefon 41 85 40 48

Center for Dagområdet
Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C

Lokaler: Undervisningslokale
Antal: 5-8 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme rundt i kørestol, dog skal man have hjælp til at åbne porten
Tidsrum: Efter klokken 16
Kontakt: Hans Jørn Lodberg, telefon 86 20 79 79

Rusmiddelcenter Aarhus
Jægergårdsgade 66, 8000 Aarhus C

Lokaler: Mødelokale
Antal: 12 personer i mødelokalet
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til lokalet i kørestol
Tidsrum: I aftentimerne
Kontakt: Helene Bygholm Risager, telefon 29 20 84 03