Forskellige tilbud over hele byen har lokaler, som du kan låne til foreningsmøder og arrangementer m.v. Du kan låne lokalerne, når vi ikke bruger dem til vores egne arrangementer, og hvis du er en forening, organisation eller andet, der understøtter borgernes mulighed for at være aktive borgere.

Med udlån af lokaler vil vi gerne understøtte byens frivillige miljøer og styrke samspillet mellem civilsamfund og kommunens sociale tilbud. Der er lokaler med plads til op til 150 personer.

Sådan låner du lokaler

Kontakt det tilbud, som du gerne vil låne et lokale af, eller som har lokaler, du gerne vil høre mere om. Du finder kontaktinformationer her på siden.

Vi foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er tilbuddets centerchef, der godkender eller afviser arrangementet ud fra saglige begrundelser. Arrangementer må ikke afvises af politiske, religiøse eller lignende grunde.

Har du spørgsmål om selve ordningen, kan du ringe til vores kontaktperson under "Kontakt". Kontakt de enkelte tilbud for nærmere information om tilgængelighed m.m.

Oversigt over lokaler

 

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Årslev Møllevej 19, 8220 Brabrand

Lokaler: Kantineområdet.
Antal: Ca. 60 personer.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til kantineområdet i kørestol.
Tidsrum: Som udgangspunkt klokken 8-15:30, men altid efter aftale.
Kontakt: Simen Persoons, telefon 87 13 25 25

Ungecentret Skanderborgvej

Skanderborgvej 156, 8260 Viby

Lokaler: Fællesrum samt to mødelokaler tæt ved fællesrummet. Derudover er det muligt at låne 4 mindre mødelokaler.
Antal: 100 personer i fællesrummet, 25 personer i hvert mødelokale nær fællesrummet samt 10 personer i hvert af de mindre mødelokaler.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til lokalerne i kørestol.
Tidsrum: Fællesrummet er optaget alle mandage, onsdag eftermiddag og aften samt hver anden torsdag eftermiddag frem til kl. 18:00. Øvrige dage er det muligt at låne lokalerne, også uden for Ungdomscentrets åbningstid.
Kontakt: Annie Axelsen, telefon 89 40 52 00 alle hverdage fra kl. 9.00-15.00

Center for Bosteder til Voksne

Bofællesskabet Elev, Engelstoft 119, 8520 Lystrup

Lokaler: Fællesarealet i Bofællesskabet Elev
Antal: 20 personer
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til fællesarealet i Bofællesskabet Elev i kørestol
Tidsrum: Hverdage klokken 9-15 i Elev
Kontakt: Lea Forsberg, telefon 41 85 67 44

Bocenter Tranbjerg, Trankærgårdsvej 108, 8310 Tranbjerg

Lokaler: Mødelokaler på Bocenter Tranbjerg.
Antal: 30 personer på Bocenter Tranbjerg.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til lokalerne i kørestol.
Tidsrum: Hverdage klokken 16-22, weekend klokken 9-22
Kontakt: Alexander Madsen, telefon 41 87 38 74


Center for Specialpædagogiske tilbud til Voksne

Stefanshjemmet

Carl Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus

Lokaler: Pejsestuen mod betaling for rengøring.
Antal: Cirka 15-20 personer.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til Pejsestuen i kørestol. Der er også et hæve-sænke-bord, der kan justere ift. til højden på kørestolen.
Tidsrum: klokken 9-14.
Kontakt: Merete Johnsen Olesen, telefon 87 33 19 00

Graham Bells Vej 1D

Unge, Job og Uddannelse: STU L og M, Grøn STU

Lokaler: Kantinen og salen.
Antal: Cirka 50 personer i kantinen og cirka 70 i salen.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til salen og kantinen i kørestol.
Tidsrum: Mandage, tirsdage og torsdage klokken 16-22.
Kontakt: Lill M. Christensen, telefon 87 13 25 00, e-mail lilch@aarhus.dk og Tom Vestergaard, e-mail vtg@aarhus.dk

Center for Forsorg

Årslev Møllevej, 8220 Brabrand

Lokaler: Tre Eges hal.
Antal: Ca. 60-70 personer.
Tilgængelighed: De fysiske rammer er ikke handicapvenlige.
Tidsrum: Altid efter aftale med ledelsen på Tre Ege, men vejledende kl. 9-15.
Kontakt: Niels Bjørn, telefon 30 46 30 43, e-mail n.bjorno@kirkenskorshaer.dk og Ole Thvilum, telefon 61 78 00 24, e-mail o.thvilum@kirkenskorshaer.dk

Center for Botilbud

Tuestensvej 2, 8381 Mundelstrup

Lokaler: To mødelokaler og et træningslokale.
Antal: Ca. 6 personer i det ene mødelokale og ca. 25 personer i det andet mødelokale. I træningslokalet kan 4-6 personer træne samtidigt.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til mødelokalet i stueplan i kørestol. Lokalerne i kælderen kræver gang på trappe.
Tidsrum: Hverdage klokken 17-22, spørg for dagtimer mandag, torsdag og fredag. Weekendudlån også muligt.
Kontakt: Kenneth Sandell Henriksen, telefon 41 85 40 48

Rusmiddelcenter Aarhus - p.t. fuldt booket -

Jægergårdsgade 66, 8000 Aarhus C

Lokaler: Mødelokale.
Antal: 12 personer i mødelokalet.
Tilgængelighed: Det er muligt at komme til lokalet i kørestol.
Tidsrum: I aftentimerne.
Kontakt: Heidi Jeanne Sitter, telefon 41 85 43 28