Du har mulighed for at låne eller leje et lokale i et af Aarhus Kommunes folkehuse. Folkehusene er åbne huse, hvor alle er velkomne.

Gå til folkehusenes hjemmesider

Lokalerne udlånes til folkehusets egne arrangementer.

Lokalerne udlånes desuden til foreninger, organisationer og andre, som arbejder for at give lokalområdets borgere mulighed for en aktiv livsudfoldelse.

Borgerne og medarbejdere ansat ved Sundhed og Omsorg kan leje lokaler til arrangementer af privat karakter.

Lokalerne kan udlånes/udlejes, når der er ledig kapacitet. Kontakt det enkelte folkehus for at få information om ledige lokaler.

Kontaktoplysninger på folkehuse

Det er ikke tilladt at overnatte i folkehusets lokaler.

Brugen af lokalerne sker ud fra følgende prioritering:

  1. Folkehusets egne arrangementer
  2. Udlån til foreninger, organisationer og andre som arbejder for at give lokalområdets borgere mulighed for en aktiv livsudfoldelse
  3. Udleje af  lokaler til borgere og medarbejdere til arrangementer af privat karakter.

Folkehuset foretager en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det er folkehusets områdechef, som har ansvaret for at godkende arrangementer. Områdechefen kan ud fra saglige begrundelser afvise arrangementer.

Der kan ikke lånes lokaler ud til:

  • aktiviteter med kommercielle eller forretningsmæssige formål.
  • Ungdomsarrangementer (f.eks. svendegilde, 18 års fødselsdag, efterskolefester o.lign.)

 

Lånerkredsen må ikke afgrænses af politiske, religiøse eller lignende grunde.

Det vil fremgå af låne-/lejeaftale, som låner/lejer underskriver og modtager i kopi at mad-og drikkevarer købes i folkehusets café, såfremt der er kapacitet til det.

Der skal altid laves en individuel aftale med personalet i køkkenet i det pågældende folkehus.