Foreninger inden for Sundhed og Omsorgs område har mulighed for at låne busser til aktiviteter og ture for deres medlemmer. Læs mere om rammerne for udlån her på siden og i ’retningslinjer for Sundhed og Omsorgs busser’, bilag 2.

Retningslinjer for brug af busser blandt Sundhed og Omsorgs egne medarbejdere og frivillige, herunder brug af buskort, fremgår også i ’retningslinjer for Sundhed og Omsorgs busser’.

Udlånsordningen omfatter alene Sundhed og Omsorgs busser med plads til 9 personer inklusive chauffør, altså 9 personer i alt. Det gælder også busser, hvor sæder er taget ud for at gøre plads til en eller flere kørestole. Busser, der er afgiftsfritaget, indgår også i udlånsordningen.

Busser kan udlånes til foreninger med tilknytning til Sundhed og Omsorgs område og foreninger med tilknytning til Sundhed og Omsorg i øvrigt.

Det vil sige foreninger, der laver aktiviteter for Sundhed og Omsorgs målgruppe, eksempelvis borgere i plejeboliger, ældreboliger eller eget hjem, der modtager personlig pleje eller praktisk hjælp. Og det vil sige foreninger, der eksempelvis benytter sig af et lokalcenters faciliteter og som derved samarbejder med Sundhed og Omsorg.

Den ansvarlige for udlån af bussen afgør, hvorvidt en forening har relevant tilhørsforhold til Sundhed og Omsorg.

Udlån af busser sker vederlagsfrit. Låner af bussen skal dække udgifter forbundet med kørslen, som for eksempel udgifter til brændstof og olie. Foruden betaling for brændstof opkræves der derfor ingen betaling for udlån af busserne.

Låner af bussen er ansvarlig for at aflevere bussen med samme mængde brændstof som ved start på udlån.

Sundhed og Omsorg har fortrinsret til brug af busserne og der tages forbehold for, at busserne kan være afsat til brug af Sundhed og Omsorg. Bussernes ledighed kan derfor ikke garanteres.

Aftale om lån af busser kan som udgangspunkt tidligst indgås 5 hverdage før selve udlånet og senest en hverdag inden selve lånet. Lokalt kan busansvarlig og låner af bussen dog foretage egne aftaler.

Kontakt det enkelte lokalcenter for at få information om muligheden for lån af busser.

Lokalcentrenes hjemmesider