Aarhus får nyt fælleshus til ukrainske flygtninge

Aarhus får nyt fælleshus for flygtninge i Carl Blocks Gade. Aarhus har modtaget i omegnen af 900 ukrainske flygtninge. Derfor har rådmand i Sundhed og Omsorg, Christian Budde, besluttet at stille et hus til rådighed for civilsamfundet og de frivillige organisationer, og sætte alle sejl til for at flygtningene får et sted, hvor de kan mødes med andre i samme situation 

 Knap 900 ukrainere er flygtet til Aarhus fra krigen og ødelæggelserne i Ukraine. Sundhed og Omsorg står nu klar med et fælleshus til de ukrainske flygtninge – i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus og det frivillige sociale foreningsliv. Det nye fælleshus ligger i Carl Blocks Gade, og det skal danne ramme for fællesskaber, forebyggelse af ensomhed og brobygning til foreningslivets tilbud.  

 “Det er vigtigt, at vi tilbyder de ukrainere, der er flygtet fra krig og ødelæggelse, et sted, hvor de kan mødes. Om det så er til uformelt samvær, fællesspisninger, aktiviteter eller arrangementer. Derfor har vi samlet alle frivillige kræfter i byen, så vi nu kan åbne et fælleshus til flygtningene,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde. 

 I fælleshuset kan ukrainske flygtninge mødes til alt fra fællesspisninger, arrangementer og aktiviteter sammen med andre ukrainere og foreninger og frivillige. Huset vil derfor være et mødested med tilbud om et fællesskab og et sted, hvor ukrainerne kan få foreningshjælp og rådgivning - samtidig med at de også selv kan igangsætte og drive forskellige aktiviteter i huset.  

  “Vi kan mærke, at der blandt de ukrainske flygtninge er et stort behov for et fælles mødested. Her kan de mødes med andre i samme situation, men også være fælles om madlavning eller kreative udfoldelser. Samtidig stifter ukrainerne bekendtskab med de mange muligheder for støtte og fællesskab, som findes i det aarhusianske foreningsliv,” siger Christian Budde. 

 Huset kommer til at have eget køkken og en cafe, der drives af frivillige, samt aktivitetslokaler, hvor man kan lave kulturelle aktiviteter, koncerter eller informationsmøder, samt aktivitetsrum, hvor der for eksempel kan indrettes børnehjørne, rådgivningslokale, kreative værksteder med videre. Huset skal indrettes, så det kan give ukrainerne en følelse af god og tryg atmosfære, der lægger op til fællesskaber. 

Hos Røde Kors i Aarhus er bestyrelsesformand Knud Aarup glad for, at de ukrainske flygtninge nu får et sted, hvor de kan mødes: 

 “Når man som de ukrainske flygtninge bliver tvunget til at forlade sit liv og sin hverdag, er det alfa og omega, at man bliver taget imod med åbne arme. Derfor er det ekstremt vigtigt, at frivillige kræfter står klar – og jeg er glad for, at man har fundet et sted, hvor ukrainerne kan mødes og være,” siger han. 

 FAKTA: 

  • Fælleshuset stilles til rådighed af Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Huset er for alle foreninger, der ønsker at bidrage til, at flygtninge fra Ukraine får mulighed for at mødes i uformelle rammer og aktiviteter.  
  • Mange organisationer har udvist interesse i at videreføre og videreudvikle indsatsen bl.a. Frivilligcenter Aarhus, Røde Kors Aarhus, Dansk Flygtningehjælp Aarhus, Ældresagen og Folkekirken i Aarhus. Andre er også velkommen til at bidrage til huset og låne lokaler. 
  • Velkomsthuset Frydenlund er stadig velkomsthus, hvor flygtningene kan få vejledning og rådgivning fra blandt andet Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse samt de tilbud, der er til børnepasning og skoletilbud. 
  • Huset stilles i første omgang til rådighed i et år fra medio maj 2022.