Aarhus Kommune gør til klar til sprogkurser, efteruddannelse og job i ældreplejen til ukrainske flygtninge

De ukrainske flygtninge mangler job og tryghed, og vi er i forvejen en mangfoldig arbejdsplads med stor erfaring i at uddanne og oplære medarbejdere fra andre europæiske lande. Det er vigtigt, at ukrainerne får en så normal hverdag som muligt her i Danmark, hvor de kan tjene deres egne penge og hvor børnene kan fortsætte skole og uddannelse, så de får et godt ophold hos os - og står bedst muligt rustet, når de vender hjem igen, fortæller sundhedsrådmand Christian Budde. 

Derfor er Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune SOSU Østjylland gået i gang med at tilrettelægge et forløb med intensiv danskundervisning kombineret med et fagligt uddannelsesforløb i pleje og praktisk hjælp. 

Vi forventer, at hovedparten af flygtningene er kvinder og at de udgør et bredt udsnit af den ukrainske befolkning, og derfor med stor erfaring fra arbejdsmarkedet, og måske endda inden for sundhedssektoren. Og vi forventer, at de allerede efter et introkursus vil kunne assistere med praktisk hjælp og senere også assistere med visse plejeopgaver – afhængigt af deres faglige baggrund, siger HR chef Helle Rasmussen 

Sammen med SOSU Østjylland sammensætter Sundhed og Omsorg nu en særlig uddannelsespakke, hvor første element er et 12-ugers introduktionsforløb. Introduktionsforløbet består af sprogundervisning i dansk, efteruddannelse inden for praktisk hjælp og pleje samt praktikdage med træning i praksis.

 Efter introduktionsforløbet vil flygtningene blive tilknyttet faste steder i ældreplejen, hvor deres læring fortsætter i praksis sideløbende med at de involveres i opgaveløsningen og efterfølgende tilbudt ansættelse i særlige uddannelsesstillinger.

Det første man har brug for er varme, mad , drikke og en seng at sove. Når man har sundet sig, så har man brug for en legeplads eller fodboldbane til børnene, et besøg i kirken eller et besøg hos lægen. Og på den lidt længere bane, hvis der ikke er udsigt til at man kan komme hjem, så ønsker man børnepasning, en skole til børnene og et job eller en uddannelse. Derfor går vi i gang allerede nu. De skal i hvert fald vide, at vi står klar, siger rådmand Christian Budde.