Frydenlundskolen skal være velkomsthus for ukrainske børn

Børn og Unge i Aarhus Kommune, der har ansvar for blandt andet skoler, børnehaver og vuggestuer, fritids- og sundhedstilbud samt tandpleje i Aarhus, planlægger hurtigst muligt at lade den nedlagte Frydenlundskolen i Aarhus V være centrum for at byde krigsflygtningene velkommen til Aarhus.

 

”Børn og forældre skal have en god start i Aarhus. Ved at samle os et sted kan vi sammen møde børn og forældre, så vi kan finde de helt rigtige tilbud til dem. Det giver familierne hurtig adgang til professionel hjælp og vejledning på stedet. Det giver også ukrainerne mulighed for at mødes og danne netværk med andre ukrainere i Aarhus,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

 

Thomas Medom understreger, at tilbuddet alene er tænkt som et midlertidigt velkomsthus, hvor flygtningene skal være i kort tid. Målet er, at de ukrainske flygtninge skal være en del af hverdagen på skoler, i dagtilbud og fritidstilbud. Men meget er fortsat ukendt i situationen omkring de ukrainske krigsflygtninge.

 

”Flygtningene er lige så forskellige, som vi er som aarhusianere. Nogle kan have brug for tid og ro, andre har måske brug for et specialiseret pædagogisk tilbud, mens andre igen næsten kan vendes i døren og blive peget hen til en relevant skoleklasse. Med en fælles, individuel vurdering af børn og familier, hvor vi samler ekspertisen på samme sted, har vi et godt udgangspunkt for at hjælpe effektivt og rigtigt,” siger Thomas Medom.

 

Frydenlundskolen er en tidligere folkeskole. Bygningerne rummer en ledig fløj, men er i dag ellers delvist optaget af Sundhedsplejen, fysioterapeuter og andre tilbud.

 

Umiddelbart er vurderingen, at pædagoger, lærere og sundhedsfagligt personale skal være en del af velkomstcenteret. Afhængigt af de aktuelle behov vil der være mulighed for at oprette såvel vuggestue- og børnehavepladser som skoleklasser, fritids- og sundhedstilbud på skolen.

 

Et flertal i Folketinget ventes onsdag 16. marts at vedtage en særlov, der angiver rammerne for ukrainske børns adgang til skoler, dagtilbud og fritidsaktiviteter.

 

 

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61