Ny jobformidlingsenhed skal formidle jobs til ukrainske flygtninge i Aarhus

Jobcenter Aarhus er gået i gang med at kontakte lokale virksomheder og arbejdspladser med det formål at indsamle og registrere potentielle jobmuligheder for ukrainske flygtninge. Og selvom arbejdet kun lige er begyndt, har reaktionen blandt virksomhederne allerede vist sig overvældende positiv.

På kort tid har 36 virksomheder meldt sig klar til at tilbyde ukrainske flygtninge job i Aarhus. Og det tal vil vokse yderligere i de kommende dage, forudser social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold:

”Det er en enormt positiv respons, vi allerede nu har fået fra virksomhederne, og jeg vil gerne kvittere for den store åbenhed og ansvarlighed, som de aarhusianske virksomheder udviser. Jeg synes også det viser, at der er rigtig gode muligheder for både at hjælpe arbejdsgiverne med at skaffe arbejdskraft og samtidig hjælpe de ukrainske flygtninge, som kommer hertil, og som vi skal understøtte så godt som vi overhovedet kan med at komme på fode og få en velfungerende hverdag her i Aarhus. De muligheder skal vi gribe og udnytte til fulde,” siger Anders Winnerskjold.

Bred vifte af brancher

Indtil videre har Jobcenter Aarhus fået tilsagn fra virksomheder fra en bred vifte af brancher, herunder hotel og restauration, transport, lager, gartneri og handel. Jobcenter Aarhus har i første omgang fokuseret på de virksomheder, der primært kan tilbyde ufaglærte jobmuligheder, da ufaglærte jobs kan være relevante jobmuligheder for de fleste.

Men Jobcenteret vil i de kommende dage fortsætte med at kontakte og registrere de muligheder og åbninger, som byens virksomheder kan spille ind med – og ikke kun til ufaglærte jobs, fortæller Anders Winnerskjold:

”Vi skal selvfølgelig udnytte alle de kompetencer og erfaringer, som de ukrainske flygtninge har med fra deres hjemland. Det betyder, at vi vil kaste et bredt net i søgningen efter jobmuligheder og de gode matches, der kan være med arbejdspladserne rundt omkring. Derfor vil jeg også opfordre alle interesserede virksomheder og arbejdsgivere derude til at kontakte Jobcenteret, hvis de har brug for arbejdskraft og ønsker at blive en del af indsatsen,” siger Anders Winnerskjold.

Virksomheder i Aarhus, der ønsker at deltage i jobformidlingsindsatsen for ukrainske flygtninge, er indtil videre meget velkomne til at henvende sig til Virksomhedsservice i Jobcenter Aarhus på telefonnummer 87 13 41 11.

Jobformidlingsenhed klar til særloven

Selve portalen forventes at blive klar i løbet af den kommende uge – tidsnok til at falde sammen med den forventede vedtagelse af særloven, der vil give de ukrainske flygtninge arbejds- og opholdstilladelse i Danmark på lige fod med borgere fra EU-lande. Det vil nemlig tilvejebringe den arbejdstilladelse, der er nødvendig for lovligt at kunne tage et arbejde i Danmark, når man ikke er dansk statsborger eller EU-borger.

Når lovgivningen om arbejdstilladelser er på plads, kan arbejdet med at videreformidle jobmulighederne til interesserede ukrainske flygtninge gå i gang. Jobcenter Aarhus forventer at melde ud med kontaktoplysninger til selve jobformidlingsenheden i løbet af den kommende uge – både i offentligheden og i den direkte kontakt med de ukrainske flygtninge i byen, som kommunen har kontakt til.

Fakta:

  • Særloven om Ukrainske flygtninge ventes at blive vedtaget af Folketinget i midten af næste uge. Loven vil blandt andet give opholds- og arbejdstilladelse til ukrainske flygtninge i Danmark.
  • Når loven er vedtaget, vil det blive procedure for ukrainske flygtninge i Aarhus, der ønsker et arbejde, at henvende sig ved SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration), som i Aarhus holder til på Dokk1 og anmode om at få udstedt arbejdstilladelsen.
  • Herefter kan de ukrainske flygtninge frit søge om arbejde i Danmark. Fra dette tidspunkt vil det også være muligt at få formidlet en af de jobmuligheder, der findes igennem jobformidlingsenheden for Ukrainske flygtninge i Aarhus.
  • Yderligere information fra SIRI og Udlændingestyrelsen til ukrainske statsborgere kan findes på hjemmesiden www.nyidanmark.dk/ukraine.